Funda Index

Oktober 2020

Consumenten zijn sinds september weer actiever op zoek naar een woning op funda. Ook de groep die van plan is om een nieuwe woning te kopen wordt steeds groter. Hier staat tegenover dat het aantal mensen dat een woning wil verkopen daalt. Bovendien willen steeds meer mensen liever eerst een nieuwe woning kopen, voor zij hun oude verkopen. Dit duidt allemaal op nog meer concurrentie aan de vraagzijde. Deze indicaties komen voort uit de oktobercijfers van de funda Index die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

Huizenprijzen en krappe markt bepalen vertrouwen

De snelle verkoop en hoge huizenprijzen zorgen voor veel vertrouwen in de verkoop van een woning. Weinig consumenten vinden het nu een goed moment om te kopen dankzij diezelfde huizenprijzen én de krappe woningmarkt.

Koopvertrouwen daalt

Steeds minder mensen zijn van mening dat de huidige markt gunstig is voor het kopen van een woning. Nog maar 15% van de consumenten vindt het nu wél een goed moment om te kopen. Bij de daling van het koopvertrouwen spelen de onaantrekkelijke huizenprijzen en het kleine woningaanbod de grootste rol. Ook verwachten steeds minder mensen dat de huizenprijzen op korte termijn dalen.  

Redenen slecht moment om te kopen

Verkoopvertrouwen stabiel

Met 86% vindt het merendeel van de consumenten de huidige markt gunstig voor verkoop, waarmee het verkoopvertrouwen stabiel blijft ten opzichte van september. De voornaamste redenen zijn de hoge huizenprijzen en snelle verkoop van woningen. Ook de rentestand is aantrekkelijk voor verkopers, omdat zij hiervan profiteren bij aankoop van een nieuwe woning. Het hoge verkoopvertrouwen kwam de afgelopen maanden van ver. In maart vond slechts 36% van de consumenten het een goed moment voor verkoop, zo wees eerder onderzoek van funda uit.

Redenen goed moment om te verkopen
Vertrouwen over zes maanden

Vergeleken met oktober verwacht een grotere groep consumenten (+ 11%) over zes maanden een betere kopersmarkt, met aantrekkelijkere huizenprijzen en meer woningaanbod. Hier tegenover staat dat minder consumenten (- 24%) verwachten dat het over zes maanden een gunstig moment is om een woning te verkopen.

Starters en doorstromers

Meer starters dan doorstromers vinden het nu een slecht moment om te kopen. Beide groepen noemen wel dezelfde redenen: de hoge huizenprijzen (84% starters, 77% doorstromers) en het kleine aanbod (65% starter, 58% doorstromers). Zowel starters (48%) als doorstromers (66%) verwachten een iets betere kopersmarkt over zes maanden.

Hoewel de verwachting was dat de huizenprijzen zouden dalen door de coronacrisis, is de verkoopprijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland sterk gestegen (+ 11,6% ten opzichte van vorig jaar). Dit blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal van 2020 van de NVM


Koopintentie stijgt, verkoopintentie daalt

De intentie om te kopen stijgt sinds oktober licht, terwijl de intentie om te verkopen steeds verder daalt.  Meer mensen zijn dus van plan een huis te kopen, waar minder mensen van plan zijn een huis te verkopen.

Koopintentie stijgt

De koopintentie stijgt ten opzichte van september, steeds meer consumenten geven aan dat zij van plan zijn om een woning te kopen. De meesten willen dit plan binnen nu en een jaar realiseren. De voornaamste reden is dat zij toe zijn aan een nieuwe woning.

Verkoopintentie daalt

Steeds minder mensen zijn van plan om een woning te verkopen. Bovendien willen steeds meer mensen liever eerst een nieuw huis kopen, voor zij hun oude woning verkopen. Indien verkoopintentie verder blijft dalen en de intentie om te kopen gelijk blijft, kan dit leiden tot een grotere krapte op de woningmarkt, tenzij er heel veel gebouwd gaat worden. En minder aanbod kan leiden tot nog steeds verdere stijging van de huizenprijzen.

Eerst kopen dan verkopen

Stad en dorp 

De koopintentie in steden ligt hoger dan in dorpen. De verkoopintentie is echter nagenoeg gelijk in steden en dorpen. Eerder onderzoek van funda toont aan dat steeds meer stedelingen (16%) in de coronatijd ontevreden zijn over hun woonsituatie. Zij zoeken meer leefruimte en een buiten. Deze wens wordt groter naarmate de coronacrisis voortduurt. Een deel van de consumenten overweegt hierdoor de stad te verruilen voor een dorp.

Plannen om te kopen en verkopen

* Belangrijke notitie is dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder bezoekers van de website van funda. Naast “fun zoekers" zijn dit relatief veel mensen die actief op zoek zijn naar een woning of (willen) verkopen. Het is daarom een actievere doelgroep dan wanneer je kijkt naar heel Nederland. Een hele relevante doelgroep dus om het sentiment op de woningmarkt in kaart te kunnen brengen. Maar percentages over bijvoorbeeld de koopintentie of verkoopintentie zijn niet representatief voor Nederland. Wel kunnen we de trends zeer goed inzichtelijk maken.

Starters en doorstromers

Zowel starters als doorstromers geven aan dat zij vooral van plan zijn om te verhuizen omdat ze toe zijn aan een nieuwe woning. Doorstromers geven bovendien vaker aan dat ze een tweede huis kopen als investering of omdat ze gaan scheiden. Voor starters zijn vertrek uit ouderlijk huis, samenwonen of gezinsuitbreiding genoeg reden om de concurrentiestrijd aan te gaan op de krappe markt.  Daarnaast willen steeds meer doorstromers eerst een woning kopen, voordat ze hun huidige woning verkopen. Een kanteling ten opzichte van het voorjaar, toen onderzoek van funda liet zien dat de meerderheid nog wilde verkopen voor zij gingen kopen.

Redenen om te verhuizen

Concurrentie onder woningzoekers neemt toe

Woningzoekers op funda worden steeds actiever. Het aantal mensen dat via funda contact opneemt met een makelaar neemt toe en zo ook de concurrentie per beschikbare woning.

Gedragsindex stijgt

De gedragsindex is van september naar oktober gestegen. Consumenten nemen steeds vaker contact op met een makelaar (+ 8%). Deze trend zet, na een seizoensgebonden daling in augustus, door vanuit september.

Meer zoekopdrachten

Het aantal zoekopdrachten op de website van funda ligt op het hoogste niveau van dit jaar. In vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden is dit 40% hoger.

Meer contact met makelaar

Niet alleen wordt er in vergelijking met september in totaal vaker contact opgenomen met een makelaar, ook het aantal contactaanvragen per consument stijgt. Vergeleken met een jaar geleden zocht in oktober 25% meer contact. Deze stijging gaat richting de piek in mei/juni, toen de contactaanvragen explosief groeiden na de dip tijdens de eerste twee maanden van de coronacrisis.

Meer concurrentie per woning

Zoals eerder gezegd, ziet funda ten opzichte van september in oktober een teruglopend aantal nieuwe woningen op het platform online komen. Met minder woningen beschikbaar, stijgt het aantal reacties per te koop staande woning met 4% ten opzichte van september. Ook vinden er meer bezichtigingen plaats vergeleken met een maand geleden. Met meer activiteit op het platform en minder beschikbare woningen neemt de concurrentie onder kopers nog verder toe. 

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl