Funda Index

Derde kwartaal 2022

De ingezette temperatuurdaling op de woningmarkt zet voort. Uit de funda Index over het derde kwartaal van 2022 blijkt dat er een afname is in het totaalaantal contactaanvragen via funda per beschikbare woning. Daarmee neemt de concurrentie onder kopers af. Het vertrouwen dat de markt gunstiger wordt voor kopers blijft licht stijgen. Stijgende rentes, inflatie en hogere energiekosten zorgen wel voor terughoudendheid en vooral voor ander zoekgedrag. Voor het eerst sinds de funda Index-metingen geven meer consumenten aan dat zij liever eerst verkopen en daarna pas kopen. Ook wordt er meer gezocht naar woningen in lagere prijscategorieën en speelt duurzaamheid een significant grotere rol.

Koopvertrouwen neemt toe, waar verkoopvertrouwen afneemt

Zowel verkopers als kopers verwachten dat de markt gunstiger gaat worden voor kopers. Het koopvertrouwen neemt toe (+7 procentpunt t.o.v. Q2 2022 en +10,3 t.o.v. Q3 2021) en het verkoopvertrouwen neemt af (-9 procentpunt t.o.v. Q2 2022 en -16,8 t.o.v. Q3 2021).

Vertrouwen over zes maanden 

De consument verwacht dat beide effecten alleen maar worden vergroot wanneer zij zes maanden vooruitkijken (verkoopvertrouwen -28% en koopvertrouwen + 10%).

Daling in zowel verkoopintentie als koopintentie  

Zowel verkoop- als koopintentie daalt, maar wel in verschillende mate. Ten opzichte van vorig kwartaal daalt de verkoopintentie met 6 procentpunt (+3 t.ov. Q3 2021) en blijft de koopintentie nagenoeg stabiel met 1 procentpunt daling (-10 t.o.v. Q3 2021).

Invloed oorlog in Oekraïne op vertrouwen en intentie  

De invloed van de oorlog in Oekraïne op (ver)koopplannen neemt aanzienlijk af ten opzichte van vorig kwartaal. Wel spelen in de plannen de gevolgen van de oorlog mee: prijsstijgingen, verhoogde rentes en inflatie maken de markt onzeker. Dit komt ook terug in de factoren die volgens consumenten nu en over zes maanden van invloed zijn op de woningmarkt. Men verwacht dat de economische situatie ongunstiger gaat worden, dat de rentes zullen stijgen en dat er nog steeds weinig aanbod zal zijn.

Redenen vertrouwen

Energielabel speelt steeds grotere rol

Het energielabel van een woning wordt voor consumenten steeds belangrijker. Steeds meer mensen letten bij de kenmerken van een woning op funda op het energielabel (66%), of stellen het energielabel in als zoekfilter (14%). Zo wordt er, in vergelijking met vorig kwartaal, 49% vaker op energielabel gezocht (+261% t.o.v. Q3 2021). Hierbij zijn er geen grote veranderingen te zien in het type label dat wordt gezocht. Er wordt in dit derde kwartaal met name gefilterd op het energielabel A, A/BC, of A/B.

Hoe belangrijk is het energielabel van een woning voor je?

Let je op het energielabel wanneer je een woning zoekt

Eerst verkopen, dan kopen

Het is in deze markt niet meer vanzelfsprekend om eerst te kopen en dan te verkopen, zoals in de oververhitte markt veelvoorkomend was. De groep die eerst verkoopt en dan koopt (19%) is voor het eerst sinds de lancering van de funda Index groter dan de groep die eerst wil kopen (15%). Voor een kwart van de doorstromers is het nog niet duidelijk in welke volgorde zij zullen kopen en verkopen.

Voorkeur eerst kopen of verkopen

Woningen tot 3 ton populair

Woningen in de prijscategorieën tot € 500.000 waren altijd al het populairst op funda. Opvallend aan de cijfers over het derde kwartaal is de verschuiving binnen deze categorie. Zo wordt de groep die aangeeft op zoek te zijn naar een woning tussen € 100.000 en € 300.000 groter, terwijl de groep die tussen € 300.000 en € 400.000 zegt te zoeken, kleiner wordt. In de prijscategorie van 1 tot 3 ton blijft de concurrentie onder kopers op dit moment dan ook groter dan in andere prijscategorieën.

Interesse per prijscategorie

Gemiddeld aantal contactaanvragen per prijscategorie

De gedragsindex laat een daling zien 

De gedragsindex ligt in het derde kwartaal 11,9 procentpunt lager dan vorig kwartaal (-9,6 t.o.v. Q3 2021). De seizoensdip in de zomer was dit jaar minder groot. Het aantal contactverzoeken via funda met een makelaar neemt met 8% af vergeleken met vorig kwartaal (-7% Q3 2021). Dit zorgt in vergelijking met vorig kwartaal voor een afname van 13% in concurrentie onder kopers per beschikbare woning (-31% Q3 2021).

Vorig kwartaal was er een stijging (+11%) in het aantal woningen die op funda te koop werden aangeboden. Dit kwartaal zet deze stijging niet door; er is een afname van het aantal nieuwe woningen zichtbaar (-13,5% t.o.v. Q2 2022 en +22% t.o.v. Q3 2021). Maar we zien dat woningen langer te koop staan. Dat zorgt voor een stijging van het aantal beschikbare woningen (+16% t.o.v. Q2 2022 en +60% t.o.v. Q3 2021).

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl