• Verkocht onder voorbehoud

Hoogcasteren 5528 NP Hoogeloon Hoogcasteren en omgeving

Omschrijving

Op prachtige locatie gelegen bouwperceel met bestaande schuur op een perceel van maar liefst circa 2.800 m2. Het perceel is in het buitengebied van Hoogeloon in buurtschap Hoogcasteren gelegen. Er is een goede ontsluiting naar de snelweg via Eersel. Ook Veldhoven is op slechts 10 autominuten bereikbaar. Kortom de ideale mogelijkheid om uw woonwensen te verwezenlijken.

In deze toelichting zijn de planologische mogelijkheden opgenomen voor het object gelegen aan Hoogcasteren te Hoogeloon. Deze toelichting geeft de mogelijkheden weer van de locatie op basis van het geldende bestemmingsplan. Tevens geeft het aan welke mogelijkheden er zijn voor nevenfuncties bij de woning en welke omschakelingsmogelijkheden er binnen het bestemmingsplan aanwezig zijn. De informatie uit deze toelichting is afkomstig uit het bestemmingsplan van de gemeente welke online in te zien is via ruimtelijke plannen.

Woonbestemming
De locatie Hoogcasteren 23 heeft een woonbestemming met specifieke aanduiding woonboerderij. Op deze locatie staat een langgevelboerderij. Aan de rechterzijde van deze boerderij bevindt zich een bijzondere, maar inmiddels in verval geraakte schuur. Deze schuur betreft een gemeentelijk monument.
Op dit moment is er sprake van één woonbestemming ten behoeve van één woning, in dit geval de bestaande langgevelboerderij.

Bestemmingsplanwijziging
Er is een principeverzoek ingediend om de langgevelboerderij van de schuur af te splitsen en ter plaatse van de cultuurhistorisch waardevolle schuur een ‘nieuwe’ woonfunctie te maken. De bestaande monumentale constructie dient hierbij behouden te blijven.
De gemeente heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het opsplitsen van het kavel en ter plekke van de schuur een nieuwe woonfunctie te realiseren, zie hierboven voor de splitsing en de twee toekomstige bouwvlakken. Om deze verandering daadwerkelijk door te voeren dient een wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden. Deze procedure is in een afrondende fase.

Bij het realiseren van een woonfunctie in de schuur dient het volgende in acht te worden genomen:
De bestaande schuur zal moeten worden uitgebreid, omdat het huidige volume niet afdoende is voor een gebruikelijke omvang van een woning, de uitbreiding dient achter de bestaande schuur te worden gerealiseerd. Zo blijft de sobere schuurvorm in zijn waarde en blijft het zicht op de uitbreiding van de straatzijde beperkt;
De kracht van het gebouw zijn de monumentale spanten en schuurvorm, dit dient zoveel mogelijk gewaarborgd te blijven zodat de kenmerkende architectonische eigenschappen behouden blijven;
De toevoeging aan de achterzijde wordt ondergeschikt en zal een meerwaarde creëren voor de schuur en daarnaast de aanwezige cultuurhistorische waarden versterken;
De ontwikkeling dient te worden voorzien van landschappelijke inpassing;
Er dient een anterieure overeenkomst gesloten te worden met de gemeente;
De afhang aan de bestaande schuur kan worden gesloopt, omdat deze afbreuk doet aan het totaal.

Hoe nu verder?
Om de extra woonfunctie mogelijk te maken ter plaatse van de schuur is reeds een voorontwerp bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Bladel. Over het plan is reeds een dialoog gevoerd met de omgeving. Het plan is voor wettelijk vooroverleg naar de provincie en het waterschap geweest. Er is een anterieure overeenkomst gesloten en het ontwerpbestemmingsplan is ter visie gebracht. In het kader van een dergelijke procedure is de gemeenteraad van Bladel het bevoegde gezag om uiteindelijk het bestemmingsplan vast te stellen. Dit is de laatste fase die nog dient te gebeuren.

De bouwmogelijkheden
De belangrijkste eisen die zijn gesteld ten behoeve van de bouwmogelijkheden zijn hieronder opgenomen, aanvullende bouwregels kunnen bij ons worden opgevraagd.

Woonhuis
Per bestemmingsvlak is één woning toegestaan waarbij de volgende maatvoering geldend is:
Inhoud wonen: maximaal 600 m3*
Goothoogte: maximaal 5,5 meter
Bouwhoogte: maximaal 10 meter
*Vergroten van de woninginhoud is toegestaan, mits aan de sloopbonusregeling van de gemeente Bladel wordt voldaan. De inhoud mag dan niet meer bedragen dan 850 m3.

Voor aan- en bijgebouwen bij de woning
Bijgebouwen bij woningen mogen uitsluitend binnen het bestemmingsvlak wonen worden gebouwd. De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij de woning mag maximaal 100 m2 (per woning) bedragen, waarbij de volgende maatvoering geldend is:
Goothoogte: maximaal 3,20 meter
Bouwhoogte: maximaal 5,50 meter
Een bijgebouw dient op een minimale afstand van 5 meter achter de voorgevel te worden opgericht, de afstand tot de as van de weg dient minimaal 18 meter te bedragen.

Overige bouwwerken
De maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter.

Welke nevenactiviteiten zijn toegestaan?
Aan huis verbonden beroep of bedrijf
Bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten aan huis zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
Bedrijfs-/beroepsmatige activiteiten aan huis categorie B en/of C zijn niet toegestaan omdat er geen sprake is van de aanduiding ‘bebouwingsconcentratie’;
De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m2. Ter plaatse van de langgevelboerderij mag het maximum 100 m2 bedragen omdat er sprake is van de aanduiding ‘woonboerderij’;
Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
Detailhandel is niet toegestaan;
De activiteit dient milieu hygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
Er is een maximum van 1 bedrijf per woning;
De activiteit moet worden uitgevoerd door één bewoner.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 325.000 vrij op naam
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
2.800 m²

Kadastrale gegevens

HOOGELOON M 547
Kadastrale kaart
Oppervlakte
125 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
HOOGELOON M 549
Oppervlakte
2.675 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen en vrij uitzicht

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Hoogcasteren

€ 325.000 v.o.n.