Duinweg Midsland 8891 HR Midsland

Omschrijving

TE KOOP ; 3 (bouw)percelen, van respectievelijk 1.000 m², 1.015 m² en 935 m² eigen grond. De genoemde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs", (exclusief 21% btw) per bouwperceel ! Deze 3 (bouw)percelen zijn bestemd voor het bouwen van in totaal 3 vrijstaande recreatiewoningen welke zijn gesitueerd in het recreatiegebied te Midsland - Terschelling. De verkoopprocedure is als volgt; de verkoop van de 3 percelen vindt plaats bij inschrijving. U kunt een bod uit brengen op één, twee of op alle drie de (bouw)percelen. De eigenaar van de grond, biedt alleen de mogelijkheid een bod zonder enig voorbehoud in te dienen. De bieding(en) zijn exclusief 21 % btw en exclusief notaris- en kadaster kosten. Aanvullende informatie leest u onder bijzonderheden. Indien u verdere aanvullende informatie wenselijk acht, kunt u contact opnemen met Makelaardij Terschelling per telefoon op 0562-448433 of per email ;

Het informatie pakket en de benodigde biedingsformulieren kunt u verkrijgen via makelaardij Terschelling.

Staatsbosbeheer verkoopt deze (bouw)percelen op deze wijze met de volgende overwegingen:
• De (bouw)percelen liggen midden in recreatiegebied "De Landerummer Heide";
• In het bestemmingsplan is voorzien in de bouw van recreatiewoningen op deze percelen;
• Staatsbosbeheer wil iedereen gelijke kansen bieden om deze percelen te kunnen kopen;
• Staatsbosbeheer in de koopovereenkomst borgt dat de te bouwen recreatiewoningen door de koper(s) moeten worden verhuurd;
• De opbrengst van de verkoop wordt aangewend om op het eiland natuur, landschap, recreatie en voorlichting een impuls te geven.

Bijzonderheden
Biedingsprocedure:
U dient uw bod schriftelijk, in een gesloten enveloppe, in te dienen bij notaris Mr. W.M. Cupido – Smit, Longway 39, 8881 CM West-Terschelling. Op deze enveloppe dient u te vermelden "BOD VOOR KAVEL" gevolgd door de letter A, B, C, D, E, of F. Kavel nummer(s) als omschreven in het informatiebiljet genaamd "inschrijving (bouw)kavels Midsland Nood Terschelling". De inschrijving sluit op dinsdag 1 december 2020 en wel om 12.00 uur.
De biedingen worden op woensdag 2 december 2020 door de notaris, in het bijzijn van dhr. C. de Vries, werkzaam bij Staatsbosbeheer en in het bijzijn van een medewerker van Makelaar Terschelling geopend.
Alle biedingen worden door Staatsbosbeheer beoordeeld. Staatsbosbeheer beslist over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en over de gunning aan degene met de meest aanvaardbare bieding. Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor de openbare inschrijving te beëindigen zonder gunning. Akte passering dient plaats te vinden op 29 december 2020, ten kantore notaris. (mr. W.M. Cupido-Smit te West-Terschelling)

Verplichte exploitatie van de nieuw te bouwen recreatiewoning(en).
De gronden zijn planologisch bestemd voor de bedrijfsmatige exploitatie van een recreatiewoning. dit betekent het via een bedrijf, stichting of vereniging voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de logiesverblijven daadwerkelijke recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden.

Bijkomende kosten;
De koopsom wordt belast met 21% btw. De kosten van de notaris en de kadasterkosten, inzake de inschrijving in het kadaster, zijn voor rekening van koper(s).

U kunt het informatiepakket, bestaande uit ; het informatiebiljet, biedingsformulier(en), bestemmingsplan d.d. 22-04-2020, kadastrale kaart en het verkennend bodemonderzoek d.d. 24-08-2020, verkrijgen via makelaardij Terschelling.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 325.000 kosten koper
Aangeboden sinds
3 weken
Soort object
Bouwgrond
Perceel
2.950 m²
Aanvaarding
Beschikbaar per 29-12-2020
Status
Beschikbaar

Buurt

Verspreide huizen Midsland-Zuid, Midsland

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Duinweg Midsland

€ 325.000 k.k.