• Onder bod

Schoolstraat 5124 RM Molenschot Kern Molenschot

Omschrijving

Bouw (samen) uw eigen (levensloopbestendige) droomwoning!
Twee bouwkavels voor de bouw van twee woonhuizen in de vorm van een twee-onder-een-kap met bijgebouw(en) en diverse mogelijkheden op een prachtige locatie.

Aan de Schoolstraat in Molenschot liggen deze schitterende bouwkavels met vrij uitzicht aan de achterzijde voor de bouw van een twee-onder-één-kap woningen mét bijgebouwen te gebruiken als praktijkruimte of hobbyruimte aan huis.

Vraagprijs kavel 2 (ca. 555 m²) – voor de bouw van de helft van een twee-onder-één-kap woning
€ 299.000,- V.O.N.

Dit perceel heeft een frontbreedte van ca. 11,8 m¹ en een diepte van ca. 43 m¹.

Dit perceel moet door het Kadaster nog definitief worden ingemeten.

Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Schoolstraat tussen 29 en 35 te Molenschot’, vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen op 3 april 2023 hebben de bouwkavels de vigerende bestemming ‘Enkelbestemming Wonen’.

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de afzonderlijke huisvesting van huishoudens of daarmee vergelijkbare economische eenheden van een of meer personen in vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen, al dan niet in samenhang daarmee aan huis gebonden beroepen;
b. tuinen en erven;
c. beschermingswaardige bomen, ter plaatse van de aanduiding 'beschermingswaardige bomen';
d. nutsvoorzieningen;
e. uitritten;
f. parkeervoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen
a. Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, waarbij geldt dat per bouwperceel ten hoogste één woning met aan- en uitbouwen en bijgebouwen is toegestaan en:
1. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' uitsluitend twee-onder-een-kapwoningen zijn toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan;
b. De voorgevel van het hoofdgebouw dient in of maximaal 2 meter achter de gevellijn te worden gebouwd;
c. De goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduidingen 'maximale goot- en bouwhoogte (meter)' is aangegeven;
d. De diepte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 12 meter;
e. Iedere woning dient te worden afgedekt door een hellend dakvlak, met dien verstande dat de helling minimaal 30º en maximaal 60º bedraagt;
f. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen toegestaan;
g. Per woning dient een onbebouwde buitenruimte aanwezig te zijn van minimaal 25m2, ongeacht het bepaalde in sub d en g van dit lid;
h. Aan- en uitbouwen dienen op een afstand van ten minste 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van de hoofdgebouwen te worden gebouwd;
i. Vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van tenminste 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd.

3.2.2 Twee- aaneengebouwde woningen
a. De breedte van het hoofdgebouw dient tenminste 6 meter te bedragen;
b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 meter;
c. De oppervlakte aan hoofdgebouw, aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 60% van het bouwperceel met een maximum van 250 m2;
d. De goot- dan wel bouwhoogte van aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen mag ten hoogste respectievelijk 3,5 en 5,5 meter bedragen, met dien verstande dat de absolute hoogte in elk geval moet zijn gelegen binnen een denkbeeldig vlak onder 60º gaande door de goothoogtelijn op de zijdelingse perceelsgrens.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. De bouwhoogte van erfafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de voorgevellijn maximaal 2 meter;
b. Carports en overkappingen mogen uitsluitend 1 meter achter de voorgevellijn worden gebouwd en uitsluitend binnen het bouwvlak;
c. De bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen vóór de voorgevellijn maximaal 1 meter bedragen en achter de voorgevellijn maximaal 3 meter.

Aanvullende informatie

- Ontwerp uw eigen duurzame levensloop bestendige droomwoningen;
- Gasloos;
- Warmtepomp;
- Dakisolatie;
- Muurisolatie;
- Vloerisolatie;
- Trippel beglazing;
- Mogelijkheid voor een praktijkruimte aan huis;
- Toekomstgericht bouwen;
- Eigen oprit;
- Nul- op de meter;
- Twee-onder-een-kap-woningen;
- Mogelijkheid tot slaapkamer en badkamer op de begane grond;
- Vrije keuze in architect en/of aannemer.
- De bouwkavel wordt opgeleverd in de huidige staat.
- Alle kosten die verband houden met de realisatie van de woning zijn voor rekening van koper. Denk hierbij aan de legeskosten voor de benodigde omgevingsvergunningen en aansluitingen op de nutsvoorzieningen.
- De kosten van overdracht, waaronder wordt begrepen het notarieel honorarium en het kadastrale recht zijn voor rekening van koper.
- In de koopakte zal ten laste van de koper een waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom worden opgenomen.
- De overdracht zal plaatsvinden bij Van Meerwijk Netwerk Notarissen te Made.

Situering
De bouwkavels zijn gelegen in het dorp Molenschot. Molenschot is een dorp gelegen in de gemeente Gilze en Rijen. In het dorp wonen ca. 1.400 mensen, het dorp beschikt over een basisschool een bakker en meerdere sportverenigingen. Molenschot ligt op een gunstige locatie ten opzichte van Gilze en Rijen (met haar treinstation en alle voorzieningen), Breda en Tilburg en wordt omringd door bossen.

Voor nadere informatie over de bestemming en de bouwregels kunt u contact opnemen met de makelaar.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 299.000 vrij op naam Hypotheekadvies
Aangeboden sinds
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
555 m²

Kadastrale gegevens

GILZE EN RIJEN H 2670
Kadastrale kaart
Oppervlakte
555 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Schoolstraat

€ 299.000 v.o.n.