• Verkocht

Irenelaan 30 5583 AE Waalre Aalst

Uitgelichte kenmerken

  • 230 m² wonen
  • 2.578 m² perceel
  • 4 slaapkamers
€ 1.000.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
24 januari 2020
Verkoopdatum
1 juni 2020
Looptijd
4 maanden

Omschrijving

Deze vrijstaande villa is gelegen in de villawijk van Aalst/Waalre en geniet van volop groen & optimale privacy. Op een perceel van 2.578m2 in een bosrijke omgeving en nabij de dorpskern van Waalre en het centrum van Eindhoven. Maak een vrijblijvende afspraak en laat u verrassen!

This detached villa is located in the residential area of Aalst/Waalre and enjoys plenty of greenery & optimal privacy. On a plot of 2.578m2 in a wooded area and near the centre of Waalre and the centre of Eindhoven. Make an appointment and be surprised!

--ENGLISH TEXT BELOW--

Ligging:
Deze woning is gelegen in een groene en bosrijke omgeving in Aalst / Waalre. Nabij het winkelcentrum ‘Den Hof’, scholen, 20 minuten fietsafstand van centrum Eindhoven, sportvoorzieningen, openbare voorzieningen en uitvalswegen.

INDELING

Voortuin:
Het woonhuis is gelegen op een afgesloten perceel. Door middel van een dubbele openslaande elektrische poort (op afstand bedienbaar) is er toegang tot de oprijlaan en de tuin. Aan de linkerkant is een carport en een houtenberging voor het plaatsen van uw auto. Voor gasten is er ruimvoldoende ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s op de oprijlaan. De keurig verzorgde entree zorgt voor een fraai ontvangst in deze woning.

Begane grond:

Hal:
Riante binnenkomst belegd met een lichte Travertinvloer (natuursteen tegel) met het comfort van vloerverwarming. De vloerwarming is doorgelegd over de gehele begane grond. Vanuit de hal bereikt u alle ruimtes op de begane grond: kantoor / study, toilet en woonkamer.

Kantoor / study:
Fijne, multifunctionele ruimte op de begane grond. Momenteel wordt de kamer gebruikt als kantoor / study. De kamer is gelegen aan de voorzijde van het huis waardoor u vrij zicht heeft op de inrit.

Eetkamer:
In deze royale ruimte treft u als eerste het eetgedeelte. Op deze plek is er veel ruimte voor het plaatsen van een ruime eettafel; ideaal voor een groot gezin of wanneer er meerdere gasten komen dineren.

Woonkamer:
Door middel van een kleine afstap komt u aan bij het verrassend ruim opgezette zitgedeelte. Dit aandeel in het huis wordt volledig gemaakt met elektrisch bedienbare vitrages en een sfeervolle gas openhaard. Dit gedeelte van de kamer is belegd met vloerbedekking. Door de grote raampartijen rondom ontstaat er veel natuurlijke lichtinval en is er een aantrekkelijk beeld op zowel achter- als zijtuin.

Direct grenzend aan de keuken treft u de serre. Dit gedeelte is aangebouwd waarbij de achtergevel geheel voorzien is van glas in combinatie met dubbele openslaande deuren richting het terras. Tijdens een kop koffie of de aperitief kijkt u hier heerlijk vrij weg in uw eigen tuin.

Keuken:
Open, moderne keuken in 2 rechte opstellingen. Aan beiden zijden heeft u grote lades wat zorgt voor veel opberging. Er wordt gekookt op inductie en bij de spoelbak is een Quooker voor direct kokend water. Er is een extra kastenwand met opbergkasten en inbouwapparatuur zoals: koelkast met 3 vers-houdlades, stoomoven, combi oven/magnetron en warm-houdlades.

Richting de bijkeuken is er nog een aanvullend keukenblokje die nu dient als koffie-corner. Hier heeft u nog 2 lades en een bovenkastje.

Tuin:
Een achtertuin met volop groen en optimale privacy! De tuin is van alle luxe voorzien. Hierbij moet u onder andere denken aan een riant en gedeeltelijk overdekt terras aan de woning met elektrisch bedienbare zonneluifels, een beregeningsinstallatie, verlichting op meerdere plaatsen in de tuin en een houten berging met elektra en carport.
De tuin wordt omringd door een grote groenborder met aan de achterzijde van het perceel en natuurwal (opgehoogd). De border is inclusief vaste planten, bomen en bloemen. De vijver aan de zijde is beschermd door een hekwerk en voorzien van een hardhouten vlonder.

Eerste verdieping:

Overloop:
Ruime overloop met vloerbedekking. Alle slaapkamers zijn eveneens voorzien van vloerbedekking. De overloop verleent toegang tot vier slaapkamers, een badkamer en via een luik bereikt u de vliering.

Badkamer:
Keurige badkamer met wastafel, toilet en douchecabine inclusief thermostaatkraan.

Slaapkamer:
De riante ouderslaapkamer heeft licht afgewerkte muren en het plafond is inclusief inbouwspots. De kamer wordt compleet gemaakt met een eigen inloop garderobe met inbegrip van inrichting, een inbouwkast met een luik naar meer opbergruimte onder de dakschuinte en een badkamer en-suite. Zowel de inloopgarderobe als de inbouwkast zijn afsluitbaar door middel van een geïntrigeerde schuifdeur.
De dubbele openslaande deuren bieden toegang tot en klein balkonnetje.

Grenzend aan de slaapkamer is een eigen badkamer, uitgerust met alle voorzieningen, in een moderne stijl. U beschikt over een douchecabine met thermostaatkraan, toilet, ligbad en dubbele wastafel inclusief meubel. Er ligt een grijze tegelvloer met het comfort van vloerverwarming en de muren zijn strak gestukadoord. Een Velux dakraam zorgt voor de natuurlijke ventilatie en lichtinval. Het dakraam biedt verduistering en een hor.

Slaapkamer:
Slaapkamer van circa 12m2 groot. De kamer heeft licht afgewerkte muren en inbouwspots in het plafond. Ook deze kamer heeft een dakkapel met draai-/kiepmechanisme.

Slaapkamer:
Riante slaapkamer van circa 14m2. Lichte ruimte wat onder meer wat gecreëerd door 2 dakkapellen en de afwerking.

Slaapkamer:
Deze slaapkamer is circa 16m2 en beschikt ook over een eigen badkamer. De kamer is gelegen aan de achterzijde van de woning en door middel van twee dakkapellen (draai-/kiepmechanisme) is er zicht op de achtertuin en inrit.
De badkamer is voorzien van een douchecabine met thermostaatkraan, een wastafel en mechanische ventilatie.

Vliering:
Door middel van een vlizoluik kunt u de vliering bereiken. Over de gehele breedte van het huis is er bergruimte. Ook is hier de opstelling van cv ketel (Type Intergas HRE, bouwjaar 2018) en de pomp van de vloerverwarming op de badkamer (ouderslaapkamer).

Bijzonderheden:
- Deze vrijstaande villa is gelegen op een royaal perceel in de villawijk van Aalst/Waalre. Geniet van volop groen, optimale privacy en luxe. Op korte afstand van diverse voorzieningen.
- Het perceel is in zijn geheel afgesloten door middel van een hekwerk.
- Alarminstallatie aanwezig.
- Bose installatie ingebouwd.
- Terras en entree betegeld in 2014.
- Automatische poort vernieuwd in 2017.
- Keuken + apparatuur vernieuwd in 2011.
- Buitenschilderwerk dateert van 2016.
- Veiligheidssloten toegepast in 2018.
- Dak is volledig vernieuwd in 2012 > geïsoleerd + nieuwe pannen.
- Radiatoren in de ruimtes zijn voorzien van een eigen thermostaat.
- Belangrijke veranderingen Eindhovenseweg, N69. Realisatie 2022. Kijk voor meer informatie op
- Voor een goede indruk bent u van harte welkom deze woning te bezichtigen. Maakt u gerust vrijblijvend een afspraak!
- Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de kopende partij, binnen de afgesproken termijn na het tot stand komen van de koopovereenkomst, een waarborgsom (10% van de koopsom) te storten bij de notaris. Het is de kopende partij ook toegestaan een bankgarantie te stellen bij
een Nederlandse bankinstelling ter grootte van dit bedrag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This detached villa is located in the residential area of Aalst/Waalre and enjoys plenty of greenery & optimal privacy. On a plot of 2.578m2 in a wooded area and near the centre of Waalre and the centre of Eindhoven. Make an appointment and be surprised!

Location:
This house is located in a green and wooded area in Aalst / Waalre. Near the shopping center 'Den Hof', schools, 20 minutes by bike from the center of Eindhoven, sports facilities, public facilities and highways.

CLASSIFICATION

Front yard:
The house is situated on a closed plot. Through a double sliding electric gate (remote controlled) there is access to the driveway and garden. On the left side is a carport and a wooden storage room to park your car. For guests there is ample space for parking several cars on the driveway. The neatly maintained entrance ensures a nice welcome in this house.

Ground floor:

Hall:
Spacious entrance paved with a light Travertine floor (natural stone tile) with the comfort of underfloor heating. The underfloor heating is spread over the entire ground floor. From the hall you reach all rooms on the ground floor: office / study, toilet and living room.

Office / study:
Fine, multifunctional space on the ground floor. Currently the room is used as an office/study. The room is located at the front of the house so you have an unobstructed view of the driveway.

Dining room:
In this spacious room you will first find the dining area. Here there is plenty of space for placing a spacious dining table; ideal for a large family or when several guests come to dine.

Living room:
Through a small step you will arrive at the surprisingly spacious sitting area. This part of the house is completely made with electrically operated showcases and an atmospheric gas fireplace. This part of the room is covered with carpeting. Because of the large windows all around, there is a lot of natural light and there is an attractive view on both back and side garden.

Directly adjacent to the kitchen you will find the conservatory. This part is attached where the rear facade is fully glazed in combination with double doors to the terrace. During a cup of coffee or an aperitif you can look away freely in your own garden.

Kitchen:
Open, modern kitchen in 2 straight configurations. On both sides you have large drawers which provides plenty of storage. There is cooking on induction and at the sink is a Quooker for direct boiling water. There is an extra closet with storage cupboards and built-in appliances such as: fridge with 3 fresh-wood drawers, steam oven, combi oven/microwave and warm-wood drawers.

Towards the pantry there is an additional kitchen unit which now serves as a coffee corner. Here you still have 2 drawers and an upper cupboard.

Garden:
A backyard with plenty of greenery and privacy! The garden is equipped with every luxury. This includes a spacious and partially covered terrace at the house with electrically operated awnings, a sprinkler system, lighting in several places in the garden and a wooden shed with electricity and carport.
The garden is surrounded by a large green border with at the back of the plot and nature wall (raised). The border includes perennials, trees and flowers. The pond at the side is protected by a fence and equipped with a hardwood deck.

First floor:

Landing:
Spacious landing with carpet. All bedrooms are also carpeted. The landing gives access to four bedrooms, a bathroom and through a hatch you reach the attic.

Bathroom:
Neat bathroom with sink, toilet and shower including thermostatic faucet.

Bedroom:
The spacious master bedroom has light finished walls and the ceiling includes recessed spotlights. The room is completed with a private walk-in wardrobe including furnishings, a wardrobe with a hatch to more storage space under the eaves and a bathroom en-suite. Both the walk-in wardrobe and the built-in wardrobe can be locked by means of an integrated sliding door.
The double sliding doors provide access to a small balcony.

Adjacent to the bedroom is an en-suite bathroom, equipped with all amenities, in a modern style. You have a shower cabin with thermostat, toilet, bath and double washbasin including furniture. There is a grey tiled floor with the comfort of underfloor heating and the walls are tightly plastered. A Velux skylight provides natural ventilation and light. The skylight provides blackout and a mosquito net.

Bedroom:
Bedroom of approximately 12m2. The room has light finished walls and recessed spotlights in the ceiling. Also this room has a dormer window with swivel / tilt mechanism.

Bedroom:
Spacious bedroom of approximately 14m2. Light space which includes what created by 2 dormers and finishing.

Bedroom:
This bedroom is approximately 16m2 and also has a private bathroom. The room is located at the rear of the house and through two dormers (tilt / turn mechanism) there is a view of the backyard and driveway.
The bathroom has a shower cabin with thermostat, sink and mechanical ventilation.

Attic:
Through a vlizol hatch you can reach the attic. Over the entire width of the house there is storage space. Also here is the arrangement of boiler (Type Intergas HRE, built in 2018) and the pump of underfloor heating in the bathroom (master bedroom).

Particulars:
- This detached villa is situated on a generous plot in the residential area of Aalst/Waalre. Enjoy plenty of greenery, optimal privacy and luxury. A short distance from various amenities.
- The plot is completely enclosed by a fence.
- Alarm system available.
- Bose installation built in.
- Terrace and entrance tiled in 2014.
- Automatic gate renewed in 2017.
- Kitchen + appliances renewed in 2011.
- Exterior painting dating from 2016.
- Security locks applied in 2018.
- Roof is completely renewed in 2012 > insulated + new tiles.
- Radiators in the rooms have their own thermostat.
- Important changes Eindhovenseweg, N69. Realisation 2022. See for more information.
- For a good impression you are welcome to visit this property. Please feel free to make an appointment!
- As security for the fulfilment of the obligations, the buying party must deposit a deposit (10% of the purchase price) with the notary within the agreed period after the conclusion of the purchase agreement. The buying party is also permitted to provide a bank guarantee to a Dutch banking institution equal to
this amount.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.000.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 4.348
Status
Verkocht

Bouw

Soort woonhuis
Villa, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980
Soort dak
Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
230 m²
Overige inpandige ruimte
17 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
13 m²
Externe bergruimte
13 m²
Perceel
2.578 m²
Inhoud
855 m³

Indeling

Aantal kamers
8 kamers (4 slaapkamers)
Aantal badkamers
3 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Ligbad, 3 douches en 2 toiletten
Aantal woonlagen
2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen
Alarminstallatie, buitenzonwering, mechanische ventilatie, rookkanaal en TV kabel

Energie

Voorlopig energielabel
C Wat betekent dit?
Isolatie
Dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas en muurisolatie
Verwarming
Cv-ketel, open haard en gedeeltelijke vloerverwarming
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Intergas HRE (gas gestookt uit 2018, eigendom)

Kadastrale gegevens

WAALRE B 3130
Kadastrale kaart
Oppervlakte
2.578 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan bosrand, aan rustige weg, beschutte ligging en in bosrijke omgeving
Tuin
Tuin rondom
Balkon/dakterras
Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging
Vrijstaande houten berging
Voorzieningen
Elektra

Garage

Soort garage
Carport en parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op afgesloten terrein en op eigen terrein
Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

Ligtvoet Makelaardij

Bel 040-2220000

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.