• Verkocht

De Rekere 22 1749 MX Warmenhuizen Schoorldam

€ 175.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
11 juni 2022
Verkoopdatum
7 juli 2022
Looptijd
3 weken

Omschrijving

UNIEKE KANS OM UW EIGEN WONING TE BOUWEN!

Dit bouwperceel van 277 m2 ligt aan de rand van het park "de Rekere". Bestemming is recreatie met toestemming voor permanente bewoning. Het bouwperceel biedt u veel privacy, een prachtig zonnige ligging, vrij uitzicht en parkeren voor de deur.

Het park met houten woningen wordt omlijst door prachtige hoge bomen en er is een gezamenlijke parkeerplaats voor de bewoners. Aan de Westfriesedijk stopt bus 157 richting de treinstations van Alkmaar en Schagen, waar de trein je in korte tijd richting Amsterdam brengt. De nabijheid van de duinen, de Noordzee en het fraaie polderlandschap, maken het hier zeer aangenaam en de mogelijkheden voor recreatie zijn hier dan ook eindeloos. Wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, golfen… Hier kan het allemaal.

Kenmerken:

- Volle eigendom
- VVE voor algemene ruimtes en voorzieningen
- Parkkosten € 960,- per jaar
- Water collectief voorschot ca € 600,- per jaar

Uit ruimtelijke plannen:

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. recreatiewoningen waarbinnen permanente bewoning is toegestaan al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis en/of mantelzorg ;
b. vrijstaande bergingen;
c. gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van beheer en onderhoud;
met de daarbijbehorende:

d. tuinen, erven en terreinen;
e. sport- en speelterreinen;
f. wegen en paden, waarbij de toegang tot de terreinen uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - toegang";
g. parkeervoorzieningen;
h. beplanting en bebossing;
i. water;
j. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Bebouwingsregeling
Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

a. er zullen geen bouwwerken worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing";
b. er zullen geen gebouwen worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - toegang".
7.2.2 Recreatiewoningen
Voor het bouwen van de in lid 7.1. onder a genoemde bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte van een recreatiewoning zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;
b. de inhoud van een recreatiewoning zal ten hoogste 250 m³ bedragen, tenzij de bestaande inhoud meer bedraagt, in welk geval de inhoud ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen;
c. de goothoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
d. de bouwhoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij een tweede bouwlaag in de kap is toegestaan, dan wel ten hoogste de bestaande bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bestaande bouwhoogte";
e. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen zal ten minste 5,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de onderlinge afstand ten minste de bestaande afstand zal bedragen;
f. de afstand tot de perceelgrens zal ten minste 2,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand tot de perceelgrens ten minste de bestaande afstand zal bedragen.
7.2.3 Vrijstaande bergingen
Voor het bouwen van vrijstaande bergingen bij recreatiewoningen gelden de volgende regels:

a. per recreatieverblijf zal ten hoogste één vrijstaande berging worden gebouwd;
b. de oppervlakte van een vrijstaande berging zal ten hoogste 8,00 m² bedragen;
c. de oppervlakte van het dak van een vrijstaande berging zal ten hoogste 10,00 m² bedragen;
d. de bouwhoogte van een vrijstaande berging zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
7.2.4 Bouwwerken ten behoeve van beheer en onderhoud
Voor het bouwen van de in lid 7.1. onder c genoemde bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de goothoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 4,50 m bedragen;
b. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 12,00 m bedragen;
c. de dakhelling van de gebouwen of overkappingen, zal ten hoogste 60º bedragen.
7.2.5 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
7.3 Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de woonsituatie, worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 7.2.2. onder c in die zin dat de goothoogte van een recreatieverblijf ten hoogste 4,50 m zal bedragen.
7.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gebouwen voor de huisvesting van elders werkzaam zijnde seizoenarbeiders;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit aan huis, zodanig dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de recreatiewoning, met dien verstande dat deze oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m²;
c. het verwijderen van terrein afschermende beplanting, anders dan in de vorm van normaal onderhoud.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 175.000 kosten koper
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
277 m²

Kadastrale gegevens

WARMENHUIZEN H 639
Kadastrale kaart
Oppervlakte
220 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
WARMENHUIZEN H 1201
Oppervlakte
57 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Beschutte ligging en vrij uitzicht

Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

VLIEG Makelaars Bergen OG

Bel 072-5898004

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.