Is bij nieuwbouw een taxatierapport verplicht?

- leestijd