Wanneer moet het taxatierapport gemaakt worden?

- leestijd