vraag & antwoord

Kan ik de verbouwing met een bouwdepot financieren?

- leestijd

Niet alle verbouwingskosten kun je uit het bouwdepot betalen

Niet elk koophuis is helemaal af of überhaupt bewoonbaar, nadat je de sleutels in ontvangst hebt genomen. Soms doet een schilderbeurt van muren en kozijnen wonderen, soms zul je stevig moeten verbouwen. Helaas kost het opknappen je niet alleen tijd, maar ook geld. Een verbouwing kun je financieren met een extra hypotheek. Dat geld wordt dan in een zogenaamd bouwdepot gestort. Wanneer heb je een bouwdepot nodig en welke verbouwingskosten kun je hierin opnemen?

Voor het verbouwen van je woning kun je een extra hypotheek aanvragen. Daarvoor moet je eerst een verbouwspecificatie opstellen: wat wil je verbouwen en hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Dit kun je ook door een aannemer laten doen. Vervolgens moet je een taxateur in de arm nemen die aan de hand van die specificatie inschat wat de waarde van het huis na de verbouwing is. Als die dan hoger is dan de totale hypotheekschuld en je kunt dit bedrag lenen op basis van je inkomen, dan – en alleen dan – krijg je de verbouwingshypotheek. Je ziet: je moet wel echt met een onderbouwd plan komen.

De bank zal nu kiezen voor een bouwdepot om controle te houden over de uitgaven. Het bouwdepot is een speciaal soort rekening waar het geld voor de verbouwing op staat. Er kunnen geen andere kosten van betaald worden dan die in de verbouwspecificatie genoemd zijn.

Ik ga verbouwen, welke kosten kan ik in het bouwdepot opnemen?

In een bouwdepot kan van alles opgenomen worden: een uitbouw, achterstallig onderhoud en het plaatsen van een nieuw dak. Je kunt de facturen van de verbouwing rechtstreeks vanuit het bouwdepot laten betalen. Heb je zelf de rekening voldaan? In dat geval kun je op vertoon van de factuur of bonnetjes het bedrag uit het depot over laten maken naar jouw betaalrekening. Het verzoek tot betaling kun je gelijk indienen, je hoeft niet te wachten tot de verbouwing af is.

Nogmaals: alleen facturen bedoeld voor de verbouwing kun je uit het bouwdepot betalen. Gereedschap dat je koopt kun je niet betalen vanuit het depot, maar het huren van gereedschap kun je wel laten vergoeden. Het moet gaan om investeringen in de verbouwing.

Let op de noodzakelijke vergunningen

Niet voor alle verbouwingen heb je een vergunning nodig, dat verschilt per gemeente en per verbouwing. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud heb je normaal gesproken geen vergunning nodig, maar voor een uitbouw waarschijnlijk wel. Ook voor het plaatsen van een dakkapel kun je beter in gesprek gaan met de gemeente. Op de website Omgevingsloket.nl kun je de nodige informatie achterhalen.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Banken zijn bereid om een hypotheek te verstrekken voor een verbouwing, maar er worden natuurijk wel eisen aan gesteld. Zo moeten de kosten vooraf begroot zijn. Kosten die betrekking hebben op ander noodzakelijk onderhoud betaalt de bank niet uit het bouwdepot.

Voor het herstellen van achterstallig onderhoud heb je vaak geen vergunning nodig, maar voor het plaatsen van een dakkapel of uitbouw meestal wel. Op Omgevingsloket.nl kun je het voor jouw gemeente nakijken.

Meer vragen