artikel

Eigenwoningforfait, wat is dat?


Het eigenwoningforfait: dit is het en zo bereken je het

Koop je een huis, dan krijg je te maken met het eigenwoningforfait. Wat dat is? We leggen het uit.

Ben jij in het bezit van een koophuis? Dan krijg je minstens één keer per jaar te maken met de term eigenwoningforfait, namelijk op het moment dat je belastingaangifte doet. De Belastingdienst telt het eigenwoningforfait namelijk op bij je jaarlijkse inkomen (tenminste, als je koopwoning ook je hoofdverblijf is).

Eigenwoningforfait, wat is dat dan precies?

Het eigenwoningforfait is een bepaald bedrag dat bovenop je belastbaar inkomen wordt geteld. Waarom? Nou, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als fictieve extra inkomsten uit je woning. Je kunt het zien als een vergoeding voor het woongenot in je eigen huis.

Waarom eigenwoningforfait?

Misschien vind je dat een beetje raar klinken: belasting betalen omdat je een eigen huis hebt. Je hebt immers al heel wat geld neergelegd voor je hypotheeklasten. Maar toch: de Belastingdienst ziet het als extra ‘inkomen in natura’. Je hoeft immers, als je een eigen huis hebt, geen huurwoning meer te betalen. Zo bouw je vermogen op. Bovendien kun je je huis (deels) verhuren en op die manier inkomsten genereren.

Hoe bereken je het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde (de marktwaarde die vast wordt gesteld door de gemeente) van je woning. In 2023 is het eigenwoningforfait voor de meeste woningen 0,35% van de WOZ-waarde. In deze tabel van de Belastingdienst kun je zien welk percentage je moet nemen voor jouw woning. Dat is overigens vooral voor je eigen informatie; de Belastingdienst berekent in de belastingaangifte zelf het eigenwoningforfait.

Eigenwoningforfait: zaken om op te letten

Goed, als je het hele jaar in hetzelfde koophuis hebt gewoond, is het wat simpeler om je eigenwoningforfait te berekenen. Maar wat als je verhuisd bent? Dan ‘splits’ je: je berekent het eigenwoningforfait voor het aantal dagen dat je stond ingeschreven op het oude adres en voor de periode op je nieuwe adres. De optelsom is dan je eigenwoningforfait. Ben je geswitcht van een koop- naar een huurwoning of vice versa, dan betaal je uiteraard alleen eigenwoningforfait over de periode in je koophuis.

Als je (een periode) in het buitenland hebt gewerkt en gewoond, maar je hebt een eigen huis in Nederland, dan betaal je ook gewoon eigenwoningforfait. Eigenlijk hoef je het maar in één situatie niet te betalen en dat is als je een nieuwbouwhuis hebt dat nog in aanbouw is, en waar je dus nog niet woont. Pas vanaf het moment dat je je inschrijft, betaal je. Dit geldt ook als je al verhuisd bent en je oude huis nog te koop staat.

Je eerste belastingaangifte met een koophuis?

Als je voor het eerst een huis hebt gekocht, verandert er het een en ander bij je belastingaangifte. Je mag nu hypotheekrente aftrekken, maar er zijn ook een aantal aankoopkosten die je eenmalig mag aftrekken in het jaar van aankoop.