vraag & antwoord

Heeft elke woning op funda een energielabel?

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Een energielabel is wettelijk verplicht

Huiseigenaren moeten bij de verkoop van hun woning de nieuwe eigenaar een geldig energielabel overhandigen. Anders riskeren zij een boete. Ook op funda tref je dus bij iedere woning een energielabel aan, al zijn er een aantal uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor monumenten of voor recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar bewoond worden.

Sinds 1 januari 2022 moet de labelklasse bovendien verplicht vermeld worden in de advertentietekst.

Energielabel registreren

Alle huiseigenaren in Nederland ontvingen begin 2015 een voorlopig energielabel van de overheid. Bij verkoop van een woning is het sindsdien verplicht om dat label om te zetten in een definitief energielabel. Het registeren van een energielabel loopt via een gecertificeerd energieadviseur. Die bekijkt in 1 à 2 uur tijd de kenmerken van de woning en hoeveel energie er nodig is voor bijvoorbeeld verwarming, ventilatie en warm water.