Funda Index

De stand van wonend Nederland

Actueel inzicht in vertrouwen, intentie en gedrag op de woningmarkt

De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van Nederlands grootste huizenwebsite. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van consumenten. Het brengt daarnaast de invloed van maatschappelijk, politiek en economisch sentiment en persoonsgebonden situaties in kaart. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland.

Dit zijn de cijfers van het tweede kwartaal 2024

Koopvertrouwen
93,5-14% t.o.v. Q1 2024
Koopintentie
95,18,1% t.o.v. Q1 2024
Koopgedrag
101,76,6% t.o.v. Q1 2024
Verkoopvertrouwen
94,45,4% t.o.v. Q1 2024
Verkoopintentie
115,812,2% t.o.v. Q1 2024

Verder verkrappende woningmarkt schrikt kopers niet af

Funda Index tweede kwartaal 2024

Vertrouwen

Het verkoopvertrouwen blijft verder stijgen, dit kwartaal met 5,5 punten. Het koopvertrouwen volgt een andere trend – deze daalt namelijk voor het vierde kwartaal op rij, dit keer met maar liefst 14 punten.

Intentie

De koop- en verkoopintentie stijgen respectievelijk met 8 en 12 punten. Het mindere vertrouwen in de kopersmarkt heeft dus blijkbaar geen effect op de kortetermijnplannen van woningzoekers.

Gedrag

Het koopgedrag is met 6,6 punten gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, en met 16,8 punten ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Voor het tweede kwartaal op rij stijgt het koopgedrag flink.

Lees het persbericht
Image - funda index Q2 2024 - overbieden

Overbieden lijkt nog meer de norm te worden

Voor het tweede kwartaal op rij zien we een scherpe stijging van de verwachting met gemiddeld 10 tot 20% te moeten overbieden. Bijna een derde (31%) van alle respondenten houdt hier rekening mee. Tegelijkertijd verwacht nog maar 9% (bijna een halvering ten opzichte van vorig kwartaal) dat de vraagprijs geboden wordt.

Bekijk meer achterliggende data
Image - funda index Q2 2024 - 55 plus

Levensloopbestendig, kleiner maar mét tuin

55-plussers geven aan dat wanneer zij verhuizen, hun nieuwe woning het liefst levensloopbestendig, gelijkvloers en kleiner is, maar tegelijkertijd ook een tuin heeft. Het minst vaak zeggen ze juist een grótere woning te zoeken.

Dit zijn de meest gestelde vragen over de funda Index

De funda Index is een onderzoek dat zich richt op de factoren die bepalend kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. De basis is het permanent monitoren van het vertrouwen in de markt, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van woningzoekenden op funda.nl en via de funda app. De onderzoeksresultaten worden per kwartaal uitgebracht.

De funda Index onderzoekt het vertrouwen in de markt, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van woningzoekenden. Ook de verschuivingen en verschillen ten opzichte van voorgaande periodes worden in kaart gebracht. Daarnaast meet de funda Index hoe de intentie, het vertrouwen en het gedrag worden beïnvloed door persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties én maatschappelijke, geopolitieke en economische actualiteiten en sentimenten.

Elke kwartaal zetten we het daadwerkelijke gedrag op funda.nl en in de funda app (het zoekgedrag plus de contactaanvragen bij een makelaar) en de in de markt gerealiseerde verkoopcijfers af tegen de funda Index. Zo wordt over een lange periode vastgesteld in hoeverre de funda Index mogelijke marktverschuivingen en trends kan signaleren.

Funda heeft ongeveer 5 miljoen maandelijkse bezoekers op funda.nl en gebruikers van de funda app. Hiermee hebben we een ideale onderzoeksbasis om sentimenten en verschuivingen op de woningmarkt vroegtijdig te signaleren.

Ons doel is om deze onderzoeksdata beschikbaar te maken voor makelaars, financiële instellingen, onderzoek- en planbureaus, macro-economen, de overheid, politiek en media. Zo leveren we een bijdrage aan het vergroten van de kennis van de woningmarkt bij al deze partijen; kennis die een bijdrage levert aan het oplossen van de woonuitdagingen in Nederland.

De funda Index neemt een unieke positie in door op maandelijkse basis het vertrouwen, de intentie en gedrag van de consument te analyseren. Zo onderscheidt de funda Index zich van bestaande onderzoeken, rapporten en (macro-economische) indices. Die meten namelijk met een periodieke vertraging (bijvoorbeeld per kwartaal) de ontwikkelingen achteraf.

De funda Index signaleert als eerste sentimenten, bewegingen en verschuivingen op de woningmarkt. Dankzij onze unieke positie in de markt en grote doelgroep kan funda als geen ander het gedrag van woningzoekenden in kaart brengen en het sentiment van de consument duiden.

De funda Index biedt inzicht in zowel vertrouwen, intentie én gedrag. Andere onderzoeken richten zich voornamelijk op één onderwerp. Door deze drie onderwerpen goed met elkaar te verbinden zorgen we voor mogelijke inzichten en kennis die er nu nog niet zijn.

Tot slot zet de funda Index de uitkomsten van het maandelijkse onderzoek af tegen persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties én maatschappelijke, politieke en economische actualiteiten en sentimenten.

In de derde week van elke maand vullen bezoekers op funda.nl op steekproefbasis een vragenlijst in. Er wordt gestreefd naar een minimale steekproef van 1500 respondenten.

De resultaten uit het onderzoek worden gecombineerd met het bezoekersgedrag op funda.nl en de app gemeten over de rapportagemaand.

We meten en delen onze kennis op basis van drie clusters: vertrouwen, intentie en gedrag. We rapporteren in totaal vijf indices verdeeld over deze drie clusters:

Vertrouwen
Index 1: Goed moment om een woning te kopen
Index 2: Goed moment om een woning te verkopen

Intentie
Index 1: Van plan een woning te kopen
Index 2: Van plan een woning te verkopen

Gedrag
Index: Contactaanvragen aan makelaars

Om de cijfers te kunnen duiden, vragen we meer uit over het maatschappelijke, politieke en economische sentiment en persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties.

Zo toetsen we bijvoorbeeld waarom men het een goed of juist een slecht moment vindt om nu te kopen of verkopen, wat de voornaamste redenen zijn om te verhuizen, wat de voornaamste woonwensen zijn en hoe zij nu handelen: eerst kopen versus eerst verkopen, wel of niet overbieden. De vragen die wij stellen over persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties gaan over woonsituaties of bijvoorbeeld de gezinssamenstelling.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om met de funda Index dezelfde inzichten te bieden voor de huurmarkt. Ondanks de grote stijging van het huuraanbod op funda hebben we op dit moment te weinig onderzoeksdata om er een betrouwbare index op te ontwikkelen. Zodra dit mogelijk is, nemen we ook de huurmarkt mee in de funda Index.

Aan de funda Index ligt onafhankelijk onderzoek ten grondslag. Er wordt objectief naar de resultaten gekeken – en die worden ook beschikbaar gesteld zodat derden deze kunnen interpreteren.

Het aantal datapunten is voldoende om een betrouwbaar beeld te schetsen. Met meer dan 1500 respondenten per meting hebben we een representatieve steekproef die daadwerkelijk iets zegt over de gehele populatie. Met miljoenen bezoekers op het funda platform en gedegen analyse hebben we daarnaast goed zicht op het gedrag van woningzoekenden. Omdat we beide bronnen (data en platformdata) met elkaar kunnen combineren, zijn we in staat een totaalbeeld te creëren.

Belangrijke notitie is dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder bezoekers van de website van funda. Naast “fun zoekers" zijn dit relatief veel mensen die actief op zoek zijn naar een woning of (willen) verkopen. Het is daarom een actievere doelgroep dan wanneer je kijkt naar heel Nederland. Een hele relevante doelgroep dus om het sentiment op de woningmarkt in kaart te kunnen brengen. Maar percentages over bijvoorbeeld de koopintentie of verkoopintentie zijn niet representatief voor Nederland. Wel kunnen we de trends zeer goed inzichtelijk maken.

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op:

Media: pers@funda.nl

Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl