artikel

De woningmarkt in 2024: meer kansen voor kopers én verkopers?


Dit zeggen de data van funda erover

Met de funda Index onderzoeken we sinds eind 2020 het sentiment en gedrag van funda-bezoekers. Dat doen we om te zien wat er op de woningmarkt gebeurt en om vroegtijdig verschuivingen te signaleren. Wat waren de belangrijkste trends en ontwikkelingen van het afgelopen jaar? En wat kunnen we het komende jaar verwachten op basis van de funda Index?

Elk maand vragen we funda-bezoekers hoe gunstig zij de markt vinden om een huis te kopen of verkopen en wat hun (ver)koopplannen zijn. Ook vragen we wat bijvoorbeeld hun voornaamste verhuisredenen en woonwensen zijn. Daarnaast kijken we hoeveel interesse er is in te koop staande huizen en in welke prijscategorie mensen vooral zoeken.

‘We kunnen niet voorspellen wat de woningmarkt gaat doen, maar proberen wel over een langere periode marktsverschuivingen en trends als eerste te signaleren’, zegt Garikai van Weydom, data-analist bij funda.

2023 viel voor kopers wat tegen

Het jaar 2023 begon hoopgevend voor kopers: aan de oververhitte woningmarkt was een einde gekomen, de torenhoge huizenprijzen daalden weer een beetje en de verkoop van woningen ging niet meer zo snel. Maar uiteindelijk viel het jaar toch tegen. Garikai: ‘In de funda Index zagen we het koopvertrouwen aan het begin van het jaar verder stijgen en ook was er even een opleving in het aantal mensen met koopplannen. Helaas zette die stijgende lijn de rest van het jaar niet verder door en ook het koopvertrouwen nam weer wat af.’

Belangrijkste reden: de vraag naar woningen blijft nog steeds groter dan het aanbod. Afgelopen jaar verschenen er minder nieuwe huizen op funda dan in 2022 en ook het totaal aantal te koop staande woningen is nu lager dan vorig jaar. Daarbij is het aantal mensen dat gemiddeld op een woning reageert sinds eind 2022 weer toegenomen.

tip  Benieuwd waar de meeste huizen te koop stonden of waar ze het duurst zijn? Bekijk ons jaaroverzicht van 2023

Eerst kopen, dan verkopen

Niet gek dus dat het verkoopvertrouwen, dat in 2022 sterk daalde toen de markt leek te gaan kantelen, het afgelopen jaar weer omhoog kroop. Garikai: ‘Ook zagen we voor het eerst in jaren dat weer meer mensen de voorkeur gaven aan eerst kopen van een nieuw huis voordat ze hun oude woning te koop zetten. In deze markt is het makkelijker om een huis te verkopen dan te kopen.’

info Wat is slim, eerst kopen of eerst verkopen? Dit zijn de voor- en nadelen

Weer vaker overbieden

Ook de huizenprijzen zitten sinds afgelopen zomer weer in een stijgende lijn. Funda-bezoekers merken dat ze weer vaker moeten overbieden en een toenemend aantal mensen verwacht dat dit ook de eerste maanden van 2024 nog zo zal blijven. Het gewildst zijn woningen tussen de 200.000 en 500.000 euro. Garikai: ‘In het laatste kwartaal zagen we daarbinnen wel een verschuiving omhoog: woningen tussen de 3 en 4 ton zijn nu iets gewilder dan woningen tussen de 2 en 3 ton. Daarvoor waren beide prijscategorieën even populair.’

Belang van goed energielabel

Uit verschillende onderzoeken die we het afgelopen jaar hebben gedaan, blijkt dat kopers meer waarde zijn gaan hechten aan de duurzaamheid van een huis. Daarnaast gelden sinds dit jaar een aantal maatregelen die het kopen van een huis met een goed energielabel aantrekkelijker maken.

tip  Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe meer hypotheek je krijgt. Ontdek hoeveel impact een gunstig energielabel heeft op je maximale hypotheek.

Toch zeiden in het laatste kwartaal van het jaar tweemaal zoveel mensen dat ze het energielabel minder belangrijk vinden (14% ten opzichte van 8% in het derde kwartaal). Garikai: Dit kan te maken hebben de energieprijzen, die weer wat gedaald zijn, en met de nieuwe subsidieregelingen voor het verduurzamen van huizen.’ Het aantal mensen dat bereid is om het energielabel te verbeteren bleef wel even hoog (62%).

Verwachtingen voor 2024

We vragen funda-bezoekers ook altijd hoe zij denken dat de woningmarkt er over zes maanden uitziet. ‘Flink meer mensen, namelijk 54%, verwachten dat de markt het eerste halfjaar van 2024 gunstig is voor verkopers. In het vorige kwartaal was dat nog 43%’, zegt Garikai.

Als belangrijkste redenen daarvoor noemen ze het beperkte woningaanbod en de voor verkopers gunstige huizenprijzen. ‘Steeds meer mensen denken dat de huizenprijzen gunstig zullen blijven voor verkopers, terwijl het aantal mensen dat positief gestemd is over de huizenprijzen voor kopers afneemt’, zegt Garikai. ‘Ook verwachten steeds meer mensen dat de rente zal gaan dalen.’

Een sterke voorkeur om eerst te kopen en dan te verkopen, is er ook niet meer. Garikai: ‘Dit is gestabiliseerd: ongeveer evenveel mensen willen eerst kopen als eerst verkopen en ook net zoveel mensen zeggen geen voorkeur te hebben voor het een of het ander. Of het gewoon nog niet te weten.’

Bekijk je actuele woningwaarde en de ontwikkelingen in jouw buurt

Benieuwd of jouw huis meer of minder waard wordt? En welke woningen er te koop staan in jouw buurt of onlangs zijn verkocht? Meld je dan aan voor Mijn huis. Zo blijf je maandelijks op de hoogte van jouw actuele woningwaarde en ontwikkelingen in jouw buurt.