stappenplan

Koopcontract getekend, en dan?


Een aankoopmakelaar weet wat je moet doen

Het koopcontract is getekend! Het is nog te vroeg om de champagnefles te ontkurken, maar je kunt de fles wel alvast aanschaffen. Welke stappen moeten nu nog worden genomen? NVM-makelaar Roy Meulendijks van Meulendijks Makelaardij in Roermond vertelt erover.

1. Er komt (eventueel) een bouwkundige keuring

In het koopcontract staan vaak (lees: bijna altijd) ontbindende voorwaarden, weet NVM-makelaar Roy Meulendijks. ‘Als in die voorwaarden door de kopende partij wordt opgenomen dat er een bouwkundige keuring moet worden gedaan, lopen de aankoopmakelaar, de potentiële koper en de bouwkundige nog door de woning heen om te kijken of er nog gebreken zijn of dat er achterstallig onderhoud is,’ vertelt hij. ‘Een aankoopmakelaar adviseert dat bijna altijd. Je wilt immers geen onnodige risico’s nemen.’

2. Er komt (eventueel) een taxateur

Als de financiering nog moet worden geregeld, zal een onafhankelijke taxateur de woning taxeren. Dat wil zeggen: op waarde schatten. ‘Op basis van het taxatierapport wordt de financiering wel of niet verstrekt.’ Komt de financiering niet rond? Dan kan de koper de koop laten ontbinden.

Als er nog niet is betaald, zal de verkoper meer moeite doen om eventuele problemen snel op te lossen.

3. Oplevering van de woning

Een belangrijke taak van de aankoopmakelaar: de inspectie van de woning. Meulendijks: ‘Het huis is leeg, behalve de mee gekochte goederen zoals gordijnen, de buitenverlichting, dat soort dingen. Ik weet als aankoopmakelaar en professional waar ik op moet letten, welke zaken ik moet controleren. Dat is erg belangrijk, want je wilt van tevoren aangeven dat er iets niet klopt, en niet achteraf, als de koop rond is en het geld al is overgemaakt. Als er nog niet is betaald, zal de verkopende partij meer moeite doen om het probleem snel op te lossen.’

4. Betaling van de koopsom

De betaling van koper naar verkoper verloopt via de notaris. De koper moet vóór de transportdatum (de datum waarop de overdracht van de woning plaatsvindt) zorgen dat de koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris is overgemaakt. Zodra het zeker is dat aan alle voorwaarden is voldaan, maakt de notatis de koopsom over naar de verkoper. Maar zover is het nog niet, eerst moeten nog onderstaande stappen worden genomen.

De aankoopmakelaar is er altijd bij als er een handtekening moet worden gezet.

5. Op naar de notaris!

Op de dag van de sleuteloverdracht gaan de verkoper en koper gaan naar de notaris voor de overdracht. Een feestelijk moment. Voor de eigendomsoverdracht is vereist dat de verkoper en de koper de door de notaris opgestelde leveringsakte ondertekenen. De notaris zelf zet ook zijn handtekening eronder. Door het ondertekenen van de leveringsakte wordt de koper eigenaar van de woning. Het al eerder ondertekende koopcontract vormt de basis voor de akte van levering. Ook bij het ondertekenen daarvan is de aankoopmakelaar aanwezig, zodat de koper het proces vol vertrouwen kan afsluiten.

6. Je bent huiseigenaar! De champagnefles kan open

‘De eigendomsoverdracht is pas compleet als de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De notaris doet dit digitaal. Zodra een afschrift van de leveringsakte staat ingeschreven, is het officieel en wordt het geld door de notaris overgeboekt naar de verkopende partij,’ weet NVM-makelaar Meulendijks. Dan kan hij zijn klant feliciteren. Hoera! Het huis is gekocht. De champagnefles kan worden ontkurkt. Eindelijk.

Kopen met behulp van een aankoopmakelaar

Een aankoopmakelaar beleidt je in het hele aankoopproces. Hij of zij weet precies waar je op moet letten en bereidt je voor op elke volgende stap.