artikel

Koopovereenkomst tekenen bij de makelaar of notaris?


Koopovereenkomst tekenen kan op verschillende manieren

Ga je de koopovereenkomst tekenen bij de makelaar, notaris of stel je samen met de verkoper een koopovereenkomst op? Je hebt verschillende mogelijkheden voor deze belangrijke stap in het aankoopproces van je woning. We zetten de voor- en nadelen voor je op een rij.

Ben je het eens geworden met de verkoper over de aankoopprijs en voorwaarden? Gefeliciteerd! Voor de definitieve verkoop van de woning moet er een koopcontract worden opgesteld dat jullie beiden tekenen.

Drie manieren om de koopovereenkomst te tekenen

Het koopcontract opstellen en tekenen kan op drie manieren:

  • via de verkoopmakelaar
  • via de notaris
  • koper en verkoper stellen samen een koopcontract op, zonder makelaar of notaris

Let op: laat je niet misleiden door de term ‘voorlopig’ koopcontract – daar is in feite niets voorlopigs aan. Het is een bindende overeenkomst. De koper verplicht zich tot het kopen van de woning. Alleen als er ontbindende voorwaarden in staan die van kracht worden, is het mogelijk om (kosteloos) van de koop af te zien. Ook heb je als koper na tekenen van de koopovereenkomst volgens de wet nog drie werkdagen bedenktijd.

tip  Hoe bindend is het koopcontract en wat moet je hierover weten? Dit staat er in het koopcontract van je huis

Koopovereenkomst wel of niet tekenen bij makelaar?

Het meest gebruikelijk in Nederland is dat de verkoopmakelaar de koopovereenkomst opstelt. In Amsterdam gaan koper en verkoper hiervoor vaak naar een notaris. Koper en verkoper kunnen ook samen, zonder tussenkomst van een makelaar of notaris, een koopcontract opstellen. Wat zijn de voor- en nadelen van deze drie mogelijkheden?

Tekenen bij de makelaar

Een koopovereenkomst tekenen in aanwezigheid van de verkoopmakelaar komt het meest voor. Je tekent dan bijvoorbeeld bij de makelaar op kantoor of bij de verkoper thuis. Digitaal ondertekenen kan soms ook. Makelaars hebben de juridische kennis om de koopovereenkomst op te stellen en uit te leggen. De verkoper betaalt voor deze begeleiding, als onderdeel van de courtage. De makelaar werkt voor de verkoper en legt de afspraken tussen beide partijen hierin vast. Heb je als koper een aankoopmakelaar, dan checkt die uiteraard het contract op eventuele fouten. Ook ziet hij erop toe dan alle afspraken er goed in staan.

Tekenen bij de notaris

In onder andere Amsterdam is het gebruikelijk dat een notaris het koopcontract opstelt. De koper kiest in dit geval meestal de notaris, al gaat dat meestal wel in overleg met de verkoper. Een notaris is onpartijdig en kan beide partijen goed adviseren over hun rechten en plichten. De koper betaalt in dit geval de kosten.

Gebruik een modelovereenkomst als je zonder een makelaar of notaris een koopovereenkomst wilt opstellen

Het is handig om vooraf de tarieven van verschillende notarissen te vergelijken, want die kunnen verschillen. Sommige notarissen verrekenen bijvoorbeeld de kosten voor het opstellen van het contract later met de andere notariskosten, zoals het inschrijven van de koopakte in het Kadaster.

tip  Ga je een huis kopen? Een notaris kan meer voor je doen dan alleen de overdracht begeleiden. Lees meer over de rol van de notaris

Alleen met de (ver)koper tekenen

Je kunt ook zonder tussenkomst van een makelaar of notaris een koopovereenkomst opstellen en tekenen. Uiteraard is het dan belangrijk dat jullie begrijpen wat er in de overeenkomst staat, wat de ontbindende voorwaarden zijn en welke verplichtingen jullie met elkaar aangaan. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de modelovereenkomst die is opgesteld door de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, samen met de drie grootste makelaarsverenigingen. Deze modelovereenkomst dicht de belangrijkste risico’s voor de koper en verkoper af. Maken jullie aanvullende afspraken? Laat deze checken door een professional met juridische kennis, bijvoorbeeld een notaris.

Koopovereenkomst getekend en dan?

De handtekeningen zijn gezet, de champagne kan open? Bijna … er zijn nog een paar stappen die je als koper moet nemen voor het huis definitief van jou is. Zo zal je hypotheekverstrekker vragen om een taxatierapport. Regel dit zo snel mogelijk, zodat alle documenten op tijd bij de bank zijn. Je kunt hiervoor terecht bij veel makelaarskantoren.