vraag & antwoord

Wat moet ik doen nadat mijn bod is geaccepteerd?

Laatst bijgewerkt op - leestijd

De stappen die je gaat doorlopen

Het is gelukt, je bod is geaccepteerd en je bent weer een stap verder in het koopproces. Je moet nu nog een aantal zaken regelen voordat je over een paar weken ook echt de sleutels in handen krijgt. Wat staat je te wachten en hoe kun je dit aanpakken?

1. De koopakte wordt opgemaakt

Wanneer jij en de verkoper een koopsom zijn overeengekomen, is het zaak om de verkoopmakelaar jouw persoonsgegevens toe te sturen. Dit is nodig om de koopakte op te kunnen maken. De volgende informatie is in ieder geval nodig:

 • volledige voornamen en achternaam
 • geboorteplaats en -datum
 • huidige adres
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • burgerlijke staat
 • indien van toepassing; je huwelijksgoederenrecht (getrouwd in gemeenschap van goederen, onder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap)
 • kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Lever deze gegevens zo snel mogelijk aan. De verkoper mag namelijk – zolang hij geen handtekening heeft gezet – van de verkoop afzien, ondanks dat jullie de koopsom via e-mail of per telefoon zijn overeengekomen. Hoe sneller de koopakte is opgemaakt en getekend, hoe eerder jij meer zekerheid hebt.

2. Kies een notaris

In de koopakte wordt vermeld via welke notaris de sleuteloverdracht zal plaatsvinden. Jij als koper mag de notaris kiezen. Geef zijn naam en het kantoor direct door aan de verkoopmakelaar wanneer je je eigen gegevens opstuurt. Heb je er nog geen gevonden? Dan mag je dit ook op een later moment doorgeven. Wacht er niet te lang mee, de notaris heeft namelijk ook een aantal weken nodig om de sleuteloverdracht van het huis te kunnen voorbereiden. Hij legt alle afspraken vast in de leveringsakte die je op de dag van de overdracht tekent.

Benieuwd wat de notaris precies doet bij de koop van je huis?
Lees het hier

3. Het tekenen van de koopakte

Is de akte opgemaakt en klopt alles inhoudelijk met wat jullie zijn overeengekomen? Dan kun je de akte met een gerust hart ondertekenen. Heb je een aankoopmakelaar? Dan zal hij of zij de akte ook doornemen en controleren of alles juist is.Zodra de verkopers de koopakte ondertekend hebben, gaan de drie dagen bedenktijd in. Dit is voor jou een periode waarin je alsnog (zonder reden en kosteloos) van de koop af kunt zien. Houd er rekening mee dat de derde dag niet op een weekenddag of nationale feestdag mag eindigen. Ook mag er in de telling maar een weekenddag gerekend worden.

4. Schakel een taxateur in

De bank wil zeker zijn van de waarde van het huis voordat die je de lening verstrekt. De waarde van het huis wordt aangetoond middels een taxatierapport. Omdat dit zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt van de beoordeling voor je hypotheek, is het verstandig om dit na het tekenen van de koopakte direct in gang te zetten. Hoe eerder het taxatierapport bij de bank is, hoe sneller die verder kan met de beoordeling van jouw hypotheekaanvraag.

5. Het regelen van de hypotheek

Heb je eerder al een adviesgesprek gehad? Dan kun je nu weer contact opnemen om te laten weten dat je een huis hebt gevonden en het koopcontract hebt getekend. Begin alvast met het verzamelen van de benodigde documenten, zoals:

 • de door beide partijen getekende koopakte
 • het taxatierapport als dit al opgemaakt is
 • een kopie van je legitimatiebewijs
 • een recent loonstrookje
 • afschrift van je spaarrekening(en)
 • aangifte inkomstenbelasting
 • pensioengegevens
 • overzicht van persoonlijke leningen
 • overzicht studieschuld
 • overzicht van je beleggingen
 • een werkgeversverklaring of eventueel een intentieverklaring
 • indien je een eigen bedrijf hebt; de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar
 • optioneel: een specificatie van de verbouwing

Een werkgeversverklaring of intentieverklaring

We noemden het eerder al: wanneer je in loondienst bent, wil de bank graag een werkgeversverklaring en – indien van toepassing – een intentieverklaring ontvangen.In de werkgeversverklaring staat onder andere bevestigd voor welk bedrijf je werkt, of er een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is, of je werkgever voornemens is om het contract te beëindigen en wat je salaris is. Heb je momenteel een contract voor bepaalde tijd? Dan wil de bank ook graag een zogeheten intentieverklaring ontvangen. Hierin geeft jouw werkgever aan dat hij voornemens is je contract te verlengen voor onbepaalde tijd zodra dit afloopt.

Renteaanbod accepteren

In het volgende gesprek kijken jullie verder naar welk soort hypotheek het best bij je past. Je krijgt op basis daarvan een renteaanbod. Het renteaanbod geeft de hoogte van de rente aan en voor hoeveel jaar deze vaststaat. Ga je hiermee akkoord? Dan worden alle overige stukken verder beoordeeld. Als alles in orde is, komt de bank met een definitieve offerte die je getekend terug moet sturen. Gefeliciteerd, je hypotheek is rond!Ook voor de verkopers is dit een spannende en onzekere periode. De koop is natuurlijk afhankelijk van de kopers en of zij wel of niet een hypotheek kunnen krijgen. Licht daarom ook even de verkoopmakelaar in, dan kan hij het goede nieuws doorgeven aan de verkopende partij.Gemiddeld heb je zo’n zes weken de tijd om de financiering te regelen.

6. De bouwkundige keuring

Heb je in de onderhandelingen afgesproken dat de koop afhankelijk is van de uitkomst van een bouwkundig rapport? Schakel dan ook zo snel mogelijk na het tekenen van de koopakte een bouwkundige keurder in. Hij zal contact opnemen met de verkoopmakelaar om een afspraak te maken en langs het huis te gaan. Aan de hand van zijn bezoek brengt hij een bouwtechnisch rapport uit.

7. Noteer alle data in je agenda

In de koopakte worden diverse data genoemd die van belang zijn om in de gaten te houden. Noteer deze daarom in je agenda, plak ze op de koelkast of zet ze in je telefoon. Het maakt niet uit waar, maar zorg ervoor dat je overzicht houdt op:

 • de datum dat de waarborgsom/bankgarantie binnen moet zijn (gemiddeld zo’n zes weken na het tekenen van de akte);
 • de datum dat de financiering rond moet zijn (gemiddeld zo’n vijf weken na het tekenen van de akte);
 • data van eventuele extra ontbindende voorwaarden.

Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld? Dan worden deze data ook door hem of haar in de gaten gehouden.

Tip: vraag op tijd uitstel aan bij de verkoper als de financiering nog niet rond is

In het geval van de financiering is het verstandig om goed contact te houden met je hypotheekadviseur. Controleer bijvoorbeeld een week voor de deadline hoe het ervoor staat en of de bank het gaat redden om voor de afgesproken datum wel of geen akkoord te geven. Blijkt nu dat ze de afgesproken datum niet gaan halen? Vraag dan bij de verkoopmakelaar om uitstel. Dit kan telefonisch zodat de verkoopmakelaar het gelijk met de verkopers kan overleggen. Bevestig ook altijd even per e-mail. Wanneer de verkopers akkoord gaan met het uitstel, heeft de bank langer de tijd om alles in orde te maken en jou uitsluitsel te geven.Laat je deze datum aan je voorbijgaan en vraag je geen uitstel aan, dan kun je niet meer onder de koop uit wanneer blijkt dat de bank je geen hypotheek kan verstrekken. Je kunt de afspraken uit de koopakte dan dus ook niet meer nakomen (je kunt tenslotte het huis niet betalen), waardoor de verkoper recht heeft op de 10% waarborgsom.

Een taxateur (makelaar) bepaalt de woningwaarde

Je bod is geaccepteerd. Om de koop definitief te maken, is er onder meer een taxatie nodig die aangeeft wat de woning waard is. Die taxatie moet uitgevoerd worden door een andere makelaar dan je aankoopmakelaar.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Zodra de koopakte door beide partijen is getekend, kun je de taxateur inschakelen. De waarde van de woning is voor de bank een belangrijk gegeven. Die wil jou tenslotte niet meer lenen dan dat de woning waard is. Het taxatierapport is dan ook een essentieel onderdeel in de beoordeling. Hoe sneller het rapport bij de bank is, hoe sneller die verder kan en hoe eerder jij uitsluitsel hebt over de lening.
Waarschijnlijk heb je al een oriënterend gesprek gehad bij een hypotheekadviseur. Licht hem of haar in dat je een woning hebt gekocht en maak een afspraak om de verdere details te bespreken.
De bank heeft een hoop informatie nodig. Begin daarom ook tijdig met het verzamelen van alle stukken. Daarbij kun je denken aan:
 • de volledig getekende koopakte;
 • documenten met betrekking tot je financiële situatie, zoals een recente loonstrook, afschrift van je spaarrekening(en), aangifte inkomstenbelasting, et cetera;
 • het taxatierapport als dat al opgemaakt is;
 • indien je een eigen bedrijf hebt, de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar
 • een legitimatiebewijs;
 • een werkgevers- en/of intentieverklaring.
De bank wil zekerheid hebben dat je ook in de toekomst de hypotheek kunt blijven betalen. Daarom willen zij graag van je werkgever een bevestiging over onder andere het bedrijf waar je werkt, het soort contract (onbepaalde of bepaalde tijd) en wat je salaris is.
Heb je momenteel een arbeidscontract voor bepaalde tijd? Dan is dat voor de bank een risico. Wellicht krijg je geen verlenging en lukt het daarna niet om een nieuwe baan te vinden, dan kun je je hypotheek waarschijnlijk niet meer betalen. Daarom is een intentieverklaring erg belangrijk. Hierin geeft je werkgever aan dat hij voornemens is om je contract te verlengen voor onbepaalde tijd. Daarmee geef jij de bank zekerheid.
Meer vragen