vraag & antwoord

Wat staat er precies in het koopcontract van mijn huis?


En is de koop nu wel of niet rond na de ondertekening?

Het tekenen van het koopcontract is een belangrijk moment. Toch is hiermee het huis nog niet definitief van jou. Eerst moeten er een aantal zaken geregeld worden, zoals de financiering. En wat nu als je je bedenkt? Kun je dan nog onder de koop uit?

De deal is rond, is het huis nu van mij?

Je hebt per e-mail of telefoon te horen gekregen dat jouw bod is geaccepteerd. Gefeliciteerd!Helaas is een mondeling akkoord of akkoord via de e-mail niet bindend. Zolang er niks is vastgelegd in een koopcontract en beide partijen deze nog niet getekend hebben, is de koop niet definitief. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de gevraagde persoonsgegevens bij de verkoopmakelaar aan te leveren, zodat hij of zij de koopakte kan opmaken en de verkoper en jij een handtekening kunnen zetten. Houd rekening met een week voordat je kunt gaan tekenen.

Het koopcontract in het kort

Om te weten waar je precies voor gaat tekenen, zijn een paar dingen goed om te weten. In deze video leggen we je in het kort uit waar je op moet letten.

Het koopcontract is er om jullie als koper en verkoper te beschermen. Alle afspraken die jullie tijdens de onderhandelingen hebben gemaakt, worden hierin vastgelegd. In het kort kom je de volgende punten tegen:

  • de gegevens van verkoper en koper
  • adres, omschrijving en kadastrale aanduiding van de woning
  • de afgesproken koopsom
  • of het huis op eigen grond of erfpacht ligt
  • wie de kosten betaalt voor de notaris en de overdrachtsbelasting
  • via welke notaris de overdracht plaatsvindt
  • wanneer de bankgarantie of waarborgsom binnen moet zijn
  • welke ontbindende voorwaarden zijn afgesproken en tot wanneer ze geldig zijn
  • welke bijlagen er bij de koopakte horen, bijvoorbeeld het eigendomsbewijs, de kadastrale kaart en de lijst van zaken

Wat is een voorlopig koopcontract?

Soms hoor je de term ‘voorlopig koopcontract’. Laat je hier niet door misleiden. Je tekent een officiële overeenkomst waarin je afspraken maakt die door beide partijen nagekomen moeten worden. De term ‘voorlopig’ wordt gebruikt omdat het huis nog niet van jou is. Pas als je bij de notaris de hypotheekakte en het eigendomsbewijs hebt getekend, is het huis officieel van jou.

tip  Als koper mag jij de notaris kiezen. Lees meer over de rol van de notaris bij het kopen van een huis.

Het verschil tussen de waarborgsom en bankgarantie

Je leest in de koopakte dat binnen een paar weken 10% van de koopsom bij de notaris moet zijn in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom. Koop je een huis van € 350.000, dan betekent dit dus een bedrag van € 35.000. Je kunt dit zien als een aanbetaling van de koopsom. Het geeft de verkoper zekerheid dat je het huis ook echt wilt gaan kopen. Als jij je afspraken niet nakomt, heeft de verkoper recht op deze 10%.Een voorbeeld. De ontbindende voorwaarden voor de financiering zijn verstreken, je hebt niet op tijd uitstel gevraagd en nu vertelt de bank je dat ze de hypotheek niet kunnen verstrekken. Dit betekent dat je het huis niet kunt kopen en de verkoper de 10% mag opeisen.De waarborgsom en de bankgarantie geven de verkoper dezelfde zekerheid. Wat is het verschil?

Een waarborgsom storten

Wanneer het financieel haalbaar voor je is kun je zelf de 10% van de koopsom bij de notaris op een zogeheten ‘derdengeldenrekening’ storten. Je gebruikt hiervoor dus eigen geld.

Een bankgarantie afgeven

Als het storten van een waarborgsom niet lukt, is het mogelijk om via de bank een bankgarantie te regelen. Dit doen de meeste kopers. De bank staat dan garant voor de betaling van de waarborgsom. Dit doet de bank niet gratis, meestal vragen ze 1% van de kosten. Bij diezelfde woning van € 350.000, met een waarborgsom van € 35.000, kost een bankgarantie jou dus € 350. Je hypotheekadviseur kan je hier alles over vertellen en de bankgarantie eventueel voor je regelen.

Wat doe ik met de getekende koopakte?

Stuur zo snel mogelijk een kopie van de getekende koopakte naar je hypotheekadviseur. De akte is een essentieel onderdeel voor de beoordeling van je hypotheek. En hoe sneller je akkoord hebt op de financiering, hoe beter. De verkoopmakelaar stuurt de getekende akte naar de notaris.

Kan ik na het tekenen nog onder de koop uit?

Natuurlijk wil je het huis graag kopen, maar zo'n handtekening is ook wel erg spannend en definitief. Wat als de financiering niet rondkomt of je morgenochtend tóch wakker wordt met het idee dat dit geen goede beslissing is? Geen paniek, je kunt altijd nog terugvallen op de bedenktijd en ontbindende voorwaarden.

De bedenktijd

Als koper heb je volgens de wet een bedenktijd waarbinnen je zonder opgaaf van reden (en kosteloos) van de koop af mag zien. Deze bedenktijd gaat in zodra je een volledig getekende koopovereenkomst ontvangt en duurt drie dagen. Van deze drie dagen mag slechts één weekenddag gerekend worden. Ook mag de bedenkttijd niet eindigen op een weekenddag of nationale feestdag.Krijg je op dinsdag een volledig getekende overeenkomst, dan eindigt de bedenktijd op vrijdag om 23:59 uur.Krijg je op vrijdag een volledig getekende overeenkomst, dan eindigt de bedenktijd op dinsdag om 23:59 uur, in plaats van maandag.

Ontbindende voorwaarden

Er kunnen verschillende ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopakte. De bekendste is de ontbindende voorwaarde financiering. Besluit de bank geen financiering te verstrekken? Dan kun je kosteloos van de koop afzien wanneer je vóór de afgesproken datum in het contract een afwijzing van de bank kunt overhandigen.

Wanneer is de koop definitief?

De koop is pas echt helemaal definitief wanneer jij de sleutels in handen hebt. Toch kun je op het moment dat de bedenktijd voorbij is en alle ontbindende voorwaarden verstreken zijn al wel stellen dat de grootste onzekerheid achter de rug is. Het aftellen naar de dag van de sleuteloverdracht bij de notaris kan beginnen!

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Zolang er geen koopakte is getekend, is de koop helaas nog niet gesloten. Zodra er getekend is, de bedenktijd van drie dagen en de ontbindende voorwaarden verstreken zijn, is de koop definitief.
Doorgaans stelt de verkoopmakelaar de koopakte op.
Zowel de waarborgsom als de bankgarantie vertegenwoordigt 10% van de koopsom. De waarborgsom stort je zelf als koper bij de notaris. Bij een bankgarantie staat de bank garant voor de 10%. Daar betaal je de bank een vergoeding voor. Jouw hypotheekadviseur kan dit voor je regelen.
Meer vragen

Volgende stap: de financiering regelen

Het is belangrijk om na het tekenen van de koopakte zo snel mogelijk je financiering te regelen. Een van de eerste stappen is het aanvragen van een taxatierapport. Veel makelaarskantoren hebben ook taxateurs in dienst. Het is echter niet toegestaan om de taxatie te laten doen door je eigen makelaarskantoor of dat van de verkoper.