vraag & antwoord

Mijn makelaar is lid van een beroeps- of branchevereniging, wat betekent dat?


De beroeps- en branchevereniging waarborgt de kwaliteit van de makelaar

Op funda kun je zien bij welke beroeps- of branchevereniging een makelaar is aangesloten. Misschien zijn de logo’s je weleens opgevallen; je kunt de NVM, VBO of Vastgoedpro tegenkomen. Wat houdt zo’n beroeps- of branchevereniging precies in? En wat zijn de voordelen voor jou als koper of verkoper om voor een makelaar te kiezen die bij een beroeps- of branchevereniging is aangesloten?

Het beroep makelaar was vroeger beschermd, maar tegenwoordig mag iedereen zich makelaar noemen. Dit heeft het belang van een beroeps- en branchevereniging vergroot, want daar kun je je als makelaar niet zomaar bij aansluiten.Om je als makelaar aan te kunnen sluiten bij een beroeps- of branchevereniging, dien je aan bepaalde opleidingsvereisten te voldoen. Bovendien worden er meerdere keren per jaar cursussen en trainingen georganiseerd waar de makelaar verplicht aan deel moet nemen. Zo blijft zijn kennis op peil en de registratie bij de beroeps- of branchevereniging actief. Hiermee kunnen ze de hoge kwaliteit van dienstverlening blijven waarborgen.

Alles in het belang van de consument

In Nederland zijn er drie verenigingen waarbij een makelaar zich kan aansluiten: de NVM, VBO en Vastgoedpro. De NVM (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.) is de grootste van de drie, met ongeveer drieduizend aangesloten makelaarskantoren waar zo’n vierduizend makelaars werkzaam zijn.Alle drie de verenigingen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij. Deze commissie is bevoegd om te oordelen over een geschil tussen een consument en een makelaar(skantoor). Dit betekent dat de geschillencommissie er dus vooral voor jou als consument is, bijvoorbeeld als je een probleem hebt met de makelaar over het wel of niet hoeven betalen van courtage.Bij de NVM en Vastgoedpro hebben ze ook nog een Erecode waar de aangesloten makelaars zich aan dienen te houden. In de Erecode staat onder andere dat de makelaar in kwestie er alles aan zal doen om belangenverstrengeling te voorkomen. Er staat ook in dat de makelaar het aan alle betrokkenen kenbaar maakt zodra er met meer dan één bieder over een woning onderhandeld wordt. VBO hanteert dezelfde regels, alleen is het daar ondergebracht in de zogenoemde VBO Beroeps-en gedragscode. Bij alle verenigingen geldt dat zodra de code geschonden wordt, iedere belanghebbende dit bij de tuchtrechter kan melden. De tuchtrechter kan op zijn beurt de nodige sancties opleggen.

De voordelen van een makelaar die bij een beroeps- of branchevereniging is aangesloten

Wanneer je voor een makelaar kiest die bij een branchevereniging is aangesloten, kun je ervan uitgaan dat:

  • De makelaar over voldoende en accurate expertise en deskundigheid beschikt.
  • Jij met een klacht over of geschil met de makelaar bij de beroeps- of branchevereniging terechtkunt.
  • De makelaar op de hoogte is van de laatste marktontwikkelingen.