Vraag & Antwoord

Mijn partner heeft een eigenwoningreserve. Wat zijn de gevolgen voor onze hypotheek?