vraag & antwoord

Samen met je partner kopen: wat kun je bij de notaris regelen?


Een samenlevingscontract en testament

Je hebt samen met je partner een huis gekocht. Heb je er ook over nagedacht wat er gebeurt met het huis als jullie uit elkaar gaan of wanneer een van jullie komt te overlijden? Je wilt niet dat een van jullie achterblijft met te hoge maandlasten en dakloos raakt omdat de bank haar onderpand (jullie huis) opeist. Dit soort situaties kun je voorkomen door een samenlevingscontract en/of een testament op te stellen.

Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is er van rechtswege al veel geregeld. Jullie zijn automatisch elkaars erfgenamen geworden. Als er niets is vastgelegd over jullie relatie, dan zal de woning in het geval van een overlijden automatisch naar de erfgenamen gaan – vaak de ouders, broer of zus. Jij als partner kan dan geen aanspraak maken op de woning. Met een samenlevingscontract of testament kun je afspraken vastleggen zodat je zeker weet dat dit goed geregeld is en jij (of de ander) gewoon in jullie woning kan blijven wonen.

In deze video leggen we je uit waar je allemaal aan moet denken als je samen een huis gaat kopen.

Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is er om afspraken tussen jou en je partner vast te leggen. Daarbij kun je denken aan:

  • afspraken rondom je financiën (wie draagt hoeveel bij aan boodschappen, vaste lasten, vakanties, et cetera);
  • welke spullen van jou zijn, welke van je partner en welke van jullie gezamenlijk;
  • of er schulden zijn en aan wie die toebehoren;
  • wat er gebeurt met het huis als jullie uit elkaar gaan.

Omdat je van rechtswege nog niet elkaars erfgenamen bent op het moment dat je (ongehuwd) gaat samenwonen, kun je de notaris vragen een ‘verblijvingsbeding’ in het samenlevingscontract op te nemen. Hiermee leg je vast voor welk deel jullie eigenaar van het huis zijn. Bij overlijden gaat het deel van de een over op de ander en zijn jullie ervan verzekerd dat de langstlevende partner in het huis kan blijven wonen.

Testament

In een testament leg je vast wat er met je bezittingen gebeurt nadat je bent overleden. Dit kan betrekking hebben op je verzameling Japanse boeken en (geld)schulden, maar ook op je huis. Het testament maakt duidelijk wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt. Hierin kun je dus ook laten vastleggen dat het huis bij overlijden van de ene op de andere partner overgaat. Een testament heeft betrekking op de nalatenschap van één persoon, je moet dus per persoon een testament door de notaris laten opmaken.

Update

Is het alweer een tijd geleden dat je een testament hebt laten opmaken? Vraag jezelf bij het kopen van een andere woning en/of het afsluiten van een nieuwe hypotheek af of de zaken die je de vorige keer hebt laten vastleggen nog steeds aansluiten op je huidige situatie. Misschien heb je inmiddels kinderen gekregen of is je vermogen sterk gegroeid. Je kunt je hierover laten adviseren door de notaris zelf. Hij kan je testament herzien en daarin jouw nieuwe wensen vastleggen.

Een huis vinden dat aan jullie wensen voldoet

Hebben jullie verschillende woonwensen? Maak een lijstje met punten die voor jullie allebei belangrijk zijn. Een aankoopmakelaar kijkt met een objectieve blik naar jullie wensen en komt soms met voorstellen waar je zelf nooit aan had gedacht.

Geraadpleegde bronnen