vraag & antwoord

Welke documenten moet ik bij de notaris ondertekenen?


Klaarmaken voor de sleuteloverdracht

Nadat de onderhandelingen over de koopsom van de woning en eventuele ontbindende voorwaarden achter de rug zijn, legt de verkoopmakelaar de afspraken vast in de koopakte. Als deze door de koper en verkoper getekend is, zal de koper een notaris kiezen en een afspraak maken voor de sleuteloverdracht. Het is aan de notaris om de benodigde officiële documenten op te maken zodat de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.

Is je woning niet door een verkoopmakelaar verkocht en wil je zeker weten dat de uitkomst van de onderhandelingen goed vast komt te liggen in een koopakte? Ook daarvoor kun je bij de notaris terecht. Bij verkoop via een verkoopmakelaar zorgt de notaris voor drie aktes: de akte van levering, de hypotheekakte en de akte van royement (als de verkoper de woning met een hypotheek gefinancierd had).

Akte van levering

De akte van levering wordt ook wel leveringsakte of transportakte genoemd. Dit is de akte die zowel de koper, verkoper en de notaris ondertekent tijdens de sleuteloverdracht bij de notaris. In de leveringsakte staan alle gemaakte afspraken rondom de woning, bijvoorbeeld aan wie en voor welke koopsom de woning is verkocht. De notaris schrijft deze akte na het ondertekenen in bij het Kadaster. Zodra dit gebeurd is, ben je officieel eigenaar van het huis óf heb je je huis officieel verkocht.

Hypotheekakte

De hypotheekakte is alleen op de koper van toepassing. Hierin ligt vast dat de bank de koper een lening verstrekt, waarbij de koper het huis als onderpand aan de bank geeft. Daarnaast staat er onder andere in omschreven om welk huis het gaat, wat de hoogte van de lening is, tegen welke rente de lening wordt afgesloten en wat de aflossingsmethode is. Ook de hypotheekakte wordt op de dag van de sleuteloverdracht getekend.

Akte van royement

Als de verkoper bij aankoop van de woning een hypotheek heeft afgesloten, dan moet deze hypotheek vanwege de verkoop uit de registers bij het Kadaster worden geschrapt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een woning koopt met daarop nog een hypotheek van een ander. Dit uitschrijven gebeurt middels een akte van royement.