Verkoop sluiten en oplevering

Wat moet er nog gebeuren voor je je huis overdraagt aan de koper?

Alles over een vlotte verkoop en soepele oplevering

Dit wordt veel gelezen

Deze vragen helpen je bij deze stap in het verkoopproces

In de koopakte staan alle afspraken die je met de koper hebt gemaakt tijdens het onderhandelingsproces, zoals de koopsom en de ontbindende voorwaarden. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen bedenktijd. Wanneer de bedenktijd om is, kan de koper alleen nog maar van de woning afzien door een beroep te doen op een van de ontbindende voorwaarden. Komt de koper zijn verplichtingen niet na, dan maak je aanspraak op de waarborgsom of bankgarantie (10% van de koopsom).

Tijdens het aan- en verkoopproces van een woning is ook de notaris een partij die je kunt raadplegen voor extra informatie of advies. De notaris is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als er geen (aankoop)makelaar bij de (ver)koop betrokken is, kan het verstandig zijn om de notaris in te schakelen.

Voor de eindinspectie is het belangrijk dat je je huis in de staat brengt zoals je die tijdens de onderhandelingen overeengekomen bent.

Als de koper na de koop gebreken ontdekt, zijn de kosten in principe voor zijn eigen rekening. Behalve als het een gebrek is waar jij van op de hoogte was en dat de koper niet had kunnen weten. Of als het gebrek zo ernstig is dat een normaal en veilig gebruik van de woning niet mogelijk is.

In deze gevallen kan de koper jou aansprakelijk stellen. Probeer samen met de koper tot een oplossing te komen en het binnen een nader te bepalen termijn op te lossen.

Na verkoop van je huis is het tijd om alle aan de woning gekoppelde verzekeringen te beëindigen of naar je nieuwe woning over te zetten. Denk hierbij aan je opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.