Samenwerking Verbouwen Wonen

Huis verbouwen? Check deze 4 belastingtips


Welke kosten mag je aftrekken bij een lening of hypotheek voor je verbouwing?

Ben je van plan om een lening of hypotheek af te sluiten voor je verbouwing? Dan mag je de kosten die je maakt voor het afsluiten daarvan meestal aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Vier belastingtips om erachter te komen of dit ook voor jou geldt.

Je huis verbouwen kost geld. Helaas zijn de kosten die je maakt voor het verbouwen of verduurzamen zélf niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Maar sommige andere kosten zijn dat wél. Hoe dat precies zit? Lees deze vier tips.

Tip 1: open een verbouwingsdepot

Heb je je hypotheek verhoogd voor de verbouwing? Dan kan het voor de renteaftrek gunstig zijn om een verbouwingsdepot te openen. Dit is een speciale rekening waarop het bedrag dat je leent voor de verbouwing komt te staan. Hiervan betaal je de verbouwingskosten.

Het voordeel van een verbouwingsdepot is dat je gebruik kunt maken van de zogenoemde ‘tweejaarsregeling’. Je mag dan de rente die je betaalt over je lening maximaal twee jaar aftrekken, zolang je het depot gebruikt voor de verbouwing. Over het bedrag dat in het depot staat, betaal je niet alleen rente, je krijgt ook rente. De eerste zes maanden is de rente die je betaalt over je lening aftrekbaar. De volgende achttien maanden moet je de rente die je op het depot krijgt, aftrekken van de rente die je betaalt. Het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over renteaftrek bij een verbouwingsdepot.

Tip 2: check welke kosten aftrekbaar zijn bij een verbouwing

Met een verbouwingsdepot of verbouwingslening mag je meestal ook de financieringskosten aftrekken die je hiervoor maakt, ofwel de kosten die je maakt voor het afsluiten van de hypotheek. Voorbeelden hiervan zijn taxatiekosten, afsluitkosten en notariskosten. Deze kosten mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor betaal je minder belasting. Let op: deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar in het jaar dat je het depot of de lening hebt aangevraagd.

Vul de Checklist Eigen Woning in om te zien welke kosten je mag aftrekken in jouw situatie.

Tip 3: bewaar al je bonnen en rekeningen

Je mag dus de financieringskosten en rente van je lening of hypotheek aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat je kunt aantonen dat je de lening of het depot gebruikt hebt voor het verbouwen of verduurzamen van je huis. Het is dus belangrijk dat je álle bonnen en rekeningen van de verbouwing goed bewaart.

Tip 4: wijzig je voorlopige aanslag of vraag 'm aan

Als je een hypotheek of lening afsluit voor je verbouwing, heeft dat gevolgen voor de bedragen die je aan belasting terugkrijgt – of moet betalen. Check daarom je voorlopige aanslag inkomstenbelasting en pas deze zo nodig aan, zodra je financiële situatie duidelijk is.

Heb je nog geen voorlopige aanslag, vraag deze dan aan. Je ontvangt (of betaalt) dan alvast elke maand de belasting. Zo weet je waar je financieel aan toe bent. Voor woningeigenaren gaat het hierbij meestal om een maandelijkse teruggaaf door de renteaftrek waar zij gebruik van kunnen maken. De voorlopige aanslag verlaagt daarmee dus je maandlasten. Een voorlopige aanslag wijzigen of aanvragen doe je via belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.

Meer weten?

Weten wat je nog meer moet regelen als je gaat verbouwen? Vul de checklist Eigen Woning in op Belastingdienst.nl/eigenwoning