Kernfase II Cromvoirt

Cromvoirt Verkoop gestart
Van € 360.750 tot € 387.390 v.o.n.

Uitgelichte kenmerken

  • Aantal huizen 9 (2 beschikbaar)
  • Wonen 250 m²
  • Aantal kamers 1
  • Perceel 650 tot 698 m²

Project Kernfase II Cromvoirt

9 Bouwkavels gelegen tussen de Achterstraat en de St.-Lambertusstraat

Aan de Achterstraat worden 2 kavels verkocht van circa 730 m² (kavel 1) en 740 m². (kavel 2). De woningen dienen, evenals de bestaande woningen, gebouwd te worden in één bouwlaag met kap. De bouwvlak is 12 meter diep en 15 meter breed. De bouwregels staan in de brochure.

Tussen de bestaande percelen aan de St.Lambertusstraat en de nieuwe percelen aan de Achterstraat ontstaat een binnengebied. Hier worden 7 vrijstaande woningen en 4 starterskoopwoningen gerealiseerd.

Aan het verlengde van de Van Rijswijkstraat krijgen de nieuwe woonpercelen (kavel 3 t/ m 7) oppervlakten van ca. 480 tot 650 m². Aan de oostzijde worden de percelen circa 660 m² (kavel 8) en 680 m² (kavel 9) groot.

De woningen sluiten met twee bouwlagen en kap aan bij de bestaande woningen van Kern Fase 1.

Ontsluiting
De twee woningen aan de noordzijde worden rechtstreeks op de Achterstraat ontsloten.
Het binnenterrein krijgt een eigen ontsluitingsstructuur. De nu nog doodlopende Van Rijswijkstraat wordt doorgetrokken en buigt vervolgens in zuidelijke richting af naar de St.Lambertusstraat. Hiervoor is ruimte tussen de woonpercelen St.-Lambertusstraat 11A en 13. Ter plaatse van de 'knik' ontstaat een dorps pleintje met ruimte voor groen, parkeren en speelvoorzieningen.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze woningen is het aansluiten bij het in de jaren negentig ontwikkelde inbreidingsplan 'Kern Fase I' aan de Van de Goorstraat en Van Rijswijkstraat.

Tot in de eerste helft van de 19e eeuw was Cromvoirt een kleine enclave omgeven door uitgestrekte heiden. De Cromvoirtse Dijk die de kern grotendeels omringde, beschermde Cromvoirt tegen het regelmatig wassende water van de Maas. Vanaf de huidige St.-Lambertusstraat waren er ontginningen tot aan de dijk en op een aantal plaatsen er overheen. De bebouwing concentreerde zich voornamelijk langs de St.-Lambertusstraat, rondom de kruising thans bekend als de Deutersestraat. In deze tijd is ook de Achterstraat al herkenbaar.

In de jaren '60 vond de eerste planmatige ontwikkeling plaats door aanleg woningen rondom de Kerkweg. Pas na de laatste eeuwwisseling worden ook de gronden tussen de St.-Lambertusstraat en de Achterstraat in gebruik genomen voor woningbouw. Deze planmatige uitbreiding van Cromvoirt vindt stapsgewijs plaats.

Cromvoirt is een dorp ontstaan uit lintbebouwing met centraal de kerk en gemeentehuis. De verbindingswegen zijn opvallend groen door bomen aan beide zijden.

Met de verkaveling van de nieuwe percelen ontstaat er een goede verbinding voor de bestaande inbreiding en de nieuw te verkavelen percelen. De kavels mogen welstandsvrij bebouwd worden, maar er is wel behoefte aan een gebied met een eigen identiteit. Dit willen we realiseren door regels voor rooilijnen, bebouwingstype, hoogte en een openbare ruimte met een duidelijke eigen identiteit

De getoonde referenties zijn ter inspiratie bedoeld en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Foto's

360° foto's en video

Video

Planning

Projectfase: verkoop gestart
Start verkoop juni 2020

Woningtypen

Van de 9 huizen in dit project zijn er nog 2 beschikbaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Kernfase II Cromvoirt

Van € 360.750 tot € 387.390 v.o.n.