Hooghof | Goudvisstraat Eindhoven | 28 woningen en 9 appartementen

Eindhoven Oplevering gestart
Van € 825 tot 1.395 /mnd

Uitgelichte kenmerken

  • Aantal huizen 37 (16 beschikbaar)
  • Wonen 61 tot 112 m²
  • Aantal kamers 3 tot 5
  • Perceel 130 m²

Project Hooghof | Goudvisstraat Eindhoven | 28 woningen en 9 appartementen

Dichtbij de stad én alle ruimte.

Na een hectische dag rijd je via een van de vele verbindingswegen de geschiedrijke Oude Spoorbaan binnen, een gezellige en levendige buurt met een variatie van bebouwing. Een mix van woningen uit de tijd dat de textielfabrieken floreerden, met mooie woningen uit de 40’er en 50’er jaren, Rijksmonumenten en meer recente bebouwing.

Wat is het dan lekker als je de straat in komt: frisse, nieuwe woningen op een doodlopend en daarom heerlijk rustig, autoluw woonerf. Een fijne rij van voortuinen met een eigen parkeerplaats in de buurt van je woning. Je hoeft dan ook nooit lang te lopen totdat je je voeten droog kunt vegen op je nieuwe loopmat. Welkom thuis!

En wat voor huis. Neem je meubels mee, hang je raambekleding op en je bent klaar. Bijna dan! De woningen zijn luxe afgewerkt en voorzien van een complete keuken met de nodige inbouwapparatuur. Ook de badkamer is luxe afgewerkt, met een moderne inloopdouche en een extra toilet. Het sanitair is daarbij deels van Villeroy & Boch. Ook de pcv-vloeren leggen we alvast voor je, nadat jij je keuze aan ons door hebt gegeven. En je hebt een tuin tot je beschikking zodat je tijdens de warme zomer lekker buiten kunt zitten. Comfortabel? Dat niet alleen, je kiest ook nog met het oog op de toekomst: alle woningen hebben de hoogste energieklasse en worden voorzien van zonnepanelen. Comfortabel én duurzaam dus.

Liever geen huis, maar wel een appartement? Rijd dan een stukje door naar het einde van het hof. Hier staat een intiem maar even hoogwaardig appartementencomplex gelegen met de voorzijde aan de Hoogstraat. Met negen ruime appartementen, uitgevoerd met dezelfde luxe afwerking als de woningen. Met een ruime woonkamer, een open keuken en een balkon met hierop uitzicht over de gezellige straat. Aan de voorkant van het complex zijn alle voorzieningen nabij. Voor ieder wat wils in Hooghof.

Woningen
Vanuit de woonkamer loopt u zo uw zonnige tuin in. Aan de voorzijde bevindt zich de luxe glanswitte open keuken met natuurstenen werkblad voorzien van inbouwapparatuur, zoals een koelkast, RVS afzuigkap, inductiekookplaat, combimagnetron en vaatwasmachine.

In de gang treft u een toiletruimte met vrij hangend toilet, meterkast en trap naar de eerste verdieping. De woning heeft op de 1e verdieping 3 slaapkamers. De badkamer is uiteraard ook luxe afgewerkt en voorzien van inloopdouche, wastafel en toilet. De zolderetage is naar eigen wens in te richten, dit betreft een open ruimte.

Alle woningen hebben een privéparkeerplaats en een woonoppervlakte van 112m2.

Appartementen
De appartementen hebben één slaapkamer, een berging en een doucheruimte met hetzelfde voorzieningsniveau als de woningen. Ditzelfde ook voor de open keuken, gesitueerd in de ruime woonkamer met aansluitend een balkon aan de Hoogstraat gelegen.

De appartementen hebben geen privéparkeerplaats, wel is het mogelijk een parkeerplaats te huren. De appartementen hebben een woonoppervlakte van 60m2 tot 66m2.

Oplevering
Verwachte oplevering kwartaal 4 in 2020.

Huurprijzen
De huurprijzen van de woningen starten vanaf € 1.220,-. De huurprijzen van de appartementen starten vanaf € 825,-.

Inkomensnorm
Om voor deze appartementen in aanmerking te komen, hanteren wij een inkomensnorm.
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) 4x de kale maandhuur dient te bedragen, waarbij een eventueel 2e inkomen voor de helft wordt meegerekend.
Bent u gepensioneerd? Dan gelden andere inkomensnormen. Hier kijken wij individueel naar. Bent u zelfstandig? Dan ontvangen wij graag de jaarstukken van de afgelopen 2 jaar.

Langdurige verhuur
Deze woning is bestemd voor de langdurige verhuur (3 jaar).
Heeft u interesse in deze nieuwbouwwoningen? Graag ontvangen wij dan uw interesseformulier.

Bekijk ook onze website hooghofeindhoven(.nl) voor meer informatie!?

English version below:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Close to the city and all the space.

After a hectic day, you enter the historic Oude Spoorbaan via one of the many connecting roads, a cozy and lively neighborhood with a variety of buildings. A mix of homes from the time the textile factories flourished, with beautiful homes from the 40s and 50s, national monuments and more recent buildings.

How nice it is when you enter the street: fresh, new homes in a dead end and therefore wonderfully quiet, car-free residential area. A nice row of front gardens with a private parking space near your home. You never have to walk long until you can wipe your feet dry on your new doormat. Welcome home!

And what kind of house. Bring your furniture, hang your window coverings and you're done. Almost then! The houses are luxuriously finished with an equipped kitchen including the necessary appliances. The bathroom is also finished to a high standard, with a modern walk-in shower and an extra toilet. The sanitary facilities are partly from Villeroy & Boch. We will also lay the pvc-floors for you after you have given us your choice. And you have a garden at your disposal, so that you can sit outside during the warm summer. Comfortable? Not only that, you also choose with an eye to the future: all homes have the highest energy class and are equipped with solar panels. Comfortable and sustainable as well.

Don’t prefer a house, but an apartment? Then drive a bit to the end of the court. Here is an intimate but equally high-quality apartment complex located with the front on the Hoogstraat. With nine spacious apartments, with the same luxurious finish as the houses. With a spacious living room, an open kitchen and a balcony with a view over the cozy street. All facilities are nearby at the front of the complex. There really is something for everyone in Hooghof.

Houses
From the living room you can walk straight into your sunny garden. At the front is the luxurious bright white open kitchen with a natural stone worktop with built-in appliances, such as a refrigerator, stainless steel extractor hood, induction hob, combination microwave and a dishwasher.

In the hallway you will find a toilet room with free hanging toilet, meter cupboard and stairs to the first floor. The house has 3 bedrooms on the 1st floor. The bathroom is of course also luxuriously finished and equipped with a walk-in shower, sink and toilet. The attic can be arranged according to your own wishes, this is an open space.

All homes have a private parking space and a living area of 112m2.

Apartments
The apartments have one bedroom, a storage room and a shower room with the same level of facilities as the houses. The same also applies to the open kitchen, situated in the spacious living room, followed by a balcony on Hoogstraat.

The apartments do not have a private parking space, but it is possible to rent a parking space. The apartments have a living area of 60m2 to 66m2.

Delivery
Expected completion quarter 4 in 2020.

Rental rates
The rental prices of the houses start from € 1.220,-. The rental prices of the apartments start from € 825,-.

Income standard
To qualify for these apartments, we use an income standard.
As a general guideline for the income standard, the gross monthly income (from permanent employment, excluding allowances, bonuses and holiday pay) must be 4x the basic monthly rent, half of which may include 2nd income.
Are you retired? Then other income standards apply. We look at this individually. Are you self-employed? Then we would like to receive the annual reports of the past 2 years.

Long-term rental
This house is intended for long-term rental (3 years).
Are you interested in these new-build homes? We would like to receive your interest form.

Check out our website Hooghofeindhoven (.nl) for more information!

Foto's

360° foto's en video

Planning

Projectfase: oplevering gestart
Start verkoop juli 2020
Start oplevering september 2020

Woningtypen

Van de 37 huizen in dit project zijn er nog 16 beschikbaar

Verkoopmakelaar

HUYSSHOP Internetmakelaar

Vandaag bereikbaar vanaf 9:00
Reageer op dit project

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Hooghof | Goudvisstraat Eindhoven | 28 woningen en 9 appartementen

Van € 825 tot 1.395 /mnd