Investor Relations

Informatie en updates voor aandeelhouders en certificaathouders van Funda B.V.

Nieuws

27-07-2023 Verkort halfjaarverslag 2023
22-05-2023
Slotdividend over 2022 vastgesteld op 1,20 euro per certificaat
03-05-2023 Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda B.V.
02-05-2023 Verkort jaarverslag 2022
26-04-2023 Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders van Stak Funda op 17 mei 2023
18-04-2023 Handel in certificaten rondom de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders
21-02-2023 Geen gemiddelde overdrachtswaarde 2022 vastgesteld
10-01-2023
Uitnodiging BAVA Funda B.V. 20 januari 2023
16-12-2022
Interim-dividend vastgesteld op 2,94 euro per certificaat funda
01-11-2022
Uitnodiging voor de Certificaathoudersvergadering Stak Funda van 22 november
26-07-2022 Verkort halfjaarverslag 2022
31-05-2022
  Dividend over 2021 vastgesteld op 1,62 euro per certificaat
17-05-2022
Verkort jaarverslag 2021
04-05-2022
Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda B.V.
28-04-2022
Uitnodiging voor de Certificaathoudersvergadering Funda van 18 mei
11-04-2022
Handel in certificaten rondom de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders
16-02-2022
Geen gemiddelde overdrachtswaarde 2021 vastgesteld
29-11-2021
Uitnodiging voor de Vergadering Certificaathouders Funda
15-11-2021
Uitstel certificaathoudersvergadering van 16 november
29-10-2021 Uitnodiging voor de Vergadering Certificaathouders Funda
13-09-2021 Funda Whistleblowing Policy
26-07-2021 Verkort halfjaarverslag 2021
11-05-2021 Verkort jaarverslag 2020

Alle nieuwsberichten t/m 2021

Organisatie


Verkort jaarverslag 2022

Deze publicatie betreft beperkte informatie welke is ontleend uit de volledige publicatie jaarrekening van Funda B.V. De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening over 2022 nog niet vastgesteld. Deze vergadering zal plaatsvinden op 17 mei 2023. Funda B.V. is voornemens de publicatie van de jaarrekening na vaststelling binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen te deponeren bij het handelsregister.

Download verkort jaarverslag 2022

Certificatensysteem

Funda B.V. heeft een deel van het aandelenkapitaal gecertificeerd. Stichting Administratiekantoor Funda is houder van aandelen B waarvoor niet-royeerbare certificaten zijn uitgegeven aan certificaathouders. Deze certificaten zijn uitsluitend beschikbaar voor een beperkte groep (rechts)personen. Certificaten kunnen uitsluitend worden verkocht en gekocht via het funda Certificatensysteem.

Inloggen funda certificatensysteem

Veelgestelde vragen

De directie van Funda Real Estate B.V. verstrekt tweemaal per jaar financiële informatie aan de certificaathouders. De halfjaarcijfers zijn binnen één maand na afloop van een half jaar beschikbaar. De jaarcijfers worden twee weken voor de vergadering van certificaathouders beschikbaar gesteld. Alle beschikbare financiële informatie vindt u onder het tabblad "financiële gegevens".

De omzet van Funda B.V. kunt u lezen in de (half-) jaarverslagen. Deze zijn beschikbaar bij "financiële gegevens".

Meestal vindt er jaarlijks één vergadering van certificaathouders plaats in het begin van het jaar. Informatie hierover wordt op deze website gepubliceerd maar ook per e-mail of post naar alle certificaathouders gezonden.

In november 2010 is een nieuwe handelswijze voor de aan- en verkoop van certificaten geïntroduceerd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het funda certificatensysteem. Deze website is specifiek voor certificaathouders en alleen toegankelijk indien u over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen via het e-mailadres stichting@funda.nl. De nieuwe administratievoorwaarden 2010, een samenvatting daarvan alsmede de handleiding van het certificatensysteem kunt u vinden bij "Aandeelhouders".

Ja, een houder van certificaten is gerechtigd tot dividend. Indien dividend wordt uitgekeerd, dan wordt daarop eerst 15% dividendbelasting ingehouden.

Het stichtingsbestuur kan geen uitspraken doen over de ontwikkeling van de waarde van certificaten van Funda Real Estate B.V. in de toekomst.

De Stichting Administratiekantoor Funda publiceert eenmaal per jaar, in het eerste kwartaal, de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten over het voorgaande jaar.

Een certificaat is een aandeel zonder stemrecht. De Stichting is eigenaar van de aandelen B en heeft derhalve het stemrecht op de aandelen. Het economisch recht van deze aandelen heeft de Stichting doorgegeven aan de certificaathouders.

Contact

Aandeel- en certificaathouders kunnen voor vragen contact opnemen met Stichting Administratiekantoor funda.

Email: stichting@funda.nl