Investor Relations

Informatie en updates voor aandeelhouders en certificaathouders van Funda Real Estate B.V.

Nieuws

29-11-2021 Uitnodiging voor de Vergadering Certificaathouders Funda
15-11-2021
Uitstel certificaathoudersvergadering van 16 november
29-10-2021 Uitnodiging voor de Vergadering Certificaathouders Funda
13-09-2021 Funda Whistleblowing Policy
26-07-2021 Verkort halfjaarverslag 2021
11-05-2021 Verkort jaarverslag 2020

Alle nieuwsberichten

Organisatie

Jaarverslag

In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de omzet € 17.133.668, wat een daling van 5,1% inhoudt ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2020 (€ 18.060.508). De bedrijfslasten stegen in dezelfde periode met ruim 19% tot € 12.047.838 (2020: € 10.100.963). Als gevolg van de dalende omzet in combinatie met stijgende kosten is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in de eerste zes maanden van 2021 met 36,9% gedaald tot € 5.039.548 (2020: € 7.986.672).

Download het hele jaarverslag


Certificatensysteem

Funda B.V. heeft een deel van het aandelenkapitaal gecertificeerd. Stichting Administratiekantoor Funda is houder van aandelen B waarvoor niet-royeerbare certificaten zijn uitgegeven aan certificaathouders. Deze certificaten zijn uitsluitend beschikbaar voor een beperkte groep (rechts)personen. Certificaten kunnen uitsluitend worden verkocht en gekocht via het funda Certificatensysteem.

Inloggen funda certificatensysteem

Veelgestelde vragen

De directie van Funda Real Estate B.V. verstrekt tweemaal per jaar financiële informatie aan de certificaathouders. De halfjaarcijfers zijn binnen één maand na afloop van een half jaar beschikbaar. De jaarcijfers worden twee weken voor de vergadering van certificaathouders beschikbaar gesteld. Alle beschikbare financiële informatie vindt u onder het tabblad "financiële gegevens".

De omzet van Funda B.V. kunt u lezen in de (half-) jaarverslagen. Deze zijn beschikbaar bij "financiële gegevens".

Meestal vindt er jaarlijks één vergadering van certificaathouders plaats in het begin van het jaar. Informatie hierover wordt op deze website gepubliceerd maar ook per e-mail of post naar alle certificaathouders gezonden.

In november 2010 is een nieuwe handelswijze voor de aan- en verkoop van certificaten geïntroduceerd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het funda certificatensysteem. Deze website is specifiek voor certificaathouders en alleen toegankelijk indien u over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen via het e-mailadres stichting@funda.nl. De nieuwe administratievoorwaarden 2010, een samenvatting daarvan alsmede de handleiding van het certificatensysteem kunt u vinden bij "Aandeelhouders".

Ja, een houder van certificaten is gerechtigd tot dividend. Indien dividend wordt uitgekeerd, dan wordt daarop eerst 15% dividendbelasting ingehouden.

Het stichtingsbestuur kan geen uitspraken doen over de ontwikkeling van de waarde van certificaten van Funda Real Estate B.V. in de toekomst.

De Stichting Administratiekantoor Funda publiceert eenmaal per jaar, in het eerste kwartaal, de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten over het voorgaande jaar.

Een certificaat is een aandeel zonder stemrecht. De Stichting is eigenaar van de aandelen B en heeft derhalve het stemrecht op de aandelen. Het economisch recht van deze aandelen heeft de Stichting doorgegeven aan de certificaathouders.

Contact

Aandeel- en certificaathouders kunnen voor vragen contact opnemen met Stichting Administratiekantoor funda.

Email: stichting@funda.nl