Funda Whistleblowing Policy

Funda streeft naar het bereiken en behouden van een open ondernemersklimaat en hoge bedrijfsethiek. De Klokkenluidersregeling moedigt werknemers van funda en externen aan om bekende of vermoede misstanden en ernstige misstanden te melden en zo te zorgen voor een passend onderzoeksproces, zonder risico op vervolging, discriminatie of benadeling. 

Bekijk hier de funda Whistleblowing policy (PDF)