Geen gemiddelde overdrachtswaarde 2022 vastgesteld

dinsdag 21 februari 2023

Sinds de introductie van de nieuwe administratievoorwaarden enige jaren geleden geeft de Stichting Administratiekantoor Funda één keer per jaar informatie over de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten.

In 2022 is er gedurende het gehele jaar, net als in 2021, een handelsstop geweest. Er zijn in dat jaar een zeer beperkt aantal transacties geweest door vererving of door het overzetten van certificaten van een vennootschap naar de eigenaar van de vennootschap privé.

De Stichting Administratiekantoor Funda kan voor 2022 dus geen reële gemiddelde overdrachtswaarde per certificaat vaststellen en volstaat derhalve met de vermelding dat voor 2019, zoals op 29 januari 2020 gepubliceerd, de gemiddelde overdrachtswaarde €20,34 bedroeg.