Geen gemiddelde overdrachtswaarde 2023 vastgesteld


Dinsdag 2 april 2024

In het verleden heeft Stichting Administratiekantoor Funda één keer per jaar informatie gegeven over de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten. In 2023 is er gedurende het gehele jaar, net als in de jaren ervoor, een handelsstop geweest. Er zijn wel een beperkt aantal interne transacties geweest, dat wil zeggen transacties tussen gelieerde partijen, bijvoorbeeld tussen een vennootschap en de directeur-grootaandeelhouder of tussen een personenvennootschap en de vennoten in privé. Daarnaast zijn er diverse naamswijzigingen doorgevoerd vanwege vererving.

Als gevolg van de handelsstop kan Stichting Administratiekantoor Funda voor 2023 geen reële gemiddelde overdrachtswaarde per certificaat vaststellen en volstaat zij - net als gedurende de jaren ervoor - met de vermelding dat voor 2019, de gemiddelde overdrachtswaarde € 20,34 bedroeg.

Aangetekend zij dat certificaathouders gedurende het vierde kwartaal van 2023 in de gelegenheid gesteld zijn om hun certificaten onder het bod van General Atlantic aan te bieden. Certificaathouders hadden de keuze om de certificaten aan te bieden tegen directe betaling. Hierbij hoort de bruto verkoopprijs van € 64,43. Daarnaast konden certificaathouders kiezen voor uitgestelde betaling, in welk geval de bruto verkoopprijs € 69,43 bedraagt.

Het bovenstaande kan niet als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. Hiervoor dient u een adviseur te raadplegen.