Handel in certificaten rondom de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders


Dinsdag 18 april 2023

Op 17 mei 2023 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda BV worden gehouden. Op deze vergadering zal ook het dividend over het jaar 2022 worden vastgesteld. Indien wordt besloten tot betaling van dividend, dan zal dit uiterlijk 4 weken na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de certificaathouders worden uitgekeerd, na aftrek van de kosten, die het STAK Bestuur maakt in het kader van haar verantwoordelijkheden en bij de uitvoering van haar taken- en inhouding van 15% dividendbelasting.

Wellicht ten overvloede melden wij dat de handel in certificaten nog steeds is stilgelegd. Dit betekent dan ook dat eventuele overeenkomsten voor de overdracht van certificaten, die door het Administratiekantoor worden ontvangen, gedurende deze periode niet verwerkt zullen worden. Dit geldt voor zowel externe als interne transacties. Het dividend over 2022 zal worden uitgekeerd aan de certificaathouder op wiens naam de certificaten per 19 april 2023 staan geregistreerd op de wijze, zoals hierboven aangegeven.