Handel in certificaten rondom de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda


Woensdag 1 mei 2024


Op 15 mei 2024 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda BV worden gehouden. Op deze vergadering zal ook het dividend over het jaar 2023 worden vastgesteld. Indien wordt besloten tot betaling van dividend, dan zal dit uiterlijk 4 weken na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de certificaathouders worden uitgekeerd, na aftrek van 15% dividendbelasting en de kosten, die het STAK Bestuur maakt in het kader van de uitvoering van haar taken en verantwoordelijkheden.

Wellicht ten overvloede melden wij dat de handel in certificaten momenteel is stilgelegd. Dit betekent dan ook dat eventuele overeenkomsten strekkende tot de overdracht van certificaten, die door het Administratiekantoor worden ontvangen, niet verwerkt zullen worden. Dit geldt voor zowel externe als interne transacties. Het dividend over 2023 zal worden uitgekeerd aan de certificaathouder op wiens naam de certificaten per heden staan geregistreerd op de wijze, zoals hierboven aangegeven.