Handel in certificaten rondom de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders


Maandag 11 april 2022

Op 18 mei 2022 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda BV worden gehouden. Op deze vergadering zal ook het dividend over het jaar 2021 worden vastgesteld. Indien wordt besloten tot betaling van dividend, dan zal dit uiterlijk 4 weken na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de certificaathouders worden uitgekeerd, na aftrek van de kosten, die het STAK Bestuur maakt in het kader van haar verantwoordelijkheden en bij de uitvoering van haar taken- en inhouding van 15% dividendbelasting.

Wellicht ten overvloede melden wij dat de handel in certificaten nog steeds is stilgelegd. Dit betekent dan ook dat eventuele overeenkomsten voor de overdracht van certificaten, die door het Administratiekantoor worden ontvangen, gedurende deze periode niet verwerkt zullen worden. Dit geldt voor zowel externe als interne transacties. Het dividend over 2021 zal worden uitgekeerd aan de certificaathouder op wiens naam de certificaten per 21 april 2022 staan geregistreerd op de wijze, zoals hierboven aangegeven.