Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders Funda


Donderdag 28 april 2022

Te houden op woensdag 18 mei 2022 van 13:30uur – 14:30uur (ontvangst: vanaf 13:00uur) in Evenementenlocatie Mereveld aan de Mereveldseweg 9 te 3585 LH Utrecht.

Vergadergerechtigden worden verzocht tenminste 30 minuten voorafgaand aan de vergadering aanwezig te zijn in verband met de registratie. Het tonen van een geldige legitimatie is verplicht.

Iedere certificaathouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen en daarin een stem uit te brengen, mits hij of zij staat ingeschreven in het certificaathoudersregister op de dag welke is gelegen drie werkdagen vóór de dag van de vergadering én mits hij of zij voldoet aan de Kwaliteitseisen, zoals omschreven in de Administratievoorwaarden. Certificaathouders die niet aan de Kwaliteitseisen voldoen, zullen geen toegang krijgen tot de vergadering.

Vergadergerechtigden zullen uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vergadering een e-mail ontvangen ter bevestiging van hun toegang.

Voor meer informatie omtrent de vergadering verwijzen wij u naar
www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK
M.P. de Groot
H. Heimgartner
H. Lokin