Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders van Stak Funda

te houden op woensdag 15 mei 2024 van 13:30uur tot 14:30uur (ontvangst: vanaf 13:00uur) in het NHow Amsterdam RAI Hotel aan de Europaboulevard 2B te 1078 RV Amsterdam.

26 april 2024

Vergadergerechtigden worden verzocht tenminste 30 minuten voorafgaand aan de vergadering aanwezig te zijn in verband met de registratie. Het tonen van een geldige legitimatie is verplicht.

Naast NVM Holding B.V. is iedere certificaathouder gerechtigd de vergadering bij te wonen en daarin een stem uit te brengen, mits hij of zij staat ingeschreven in het certificaathoudersregister op de dag welke is gelegen drie werkdagen vóór de dag van de vergadering én mits hij of zij voldoet aan de Kwaliteitseisen, zoals genoemd in artikel 4.1(c) van de Administratievoorwaarden. Certificaathouders die niet aan de Kwaliteitseisen voldoen, zullen geen toegang krijgen tot de vergadering.

Vergadergerechtigden zullen enkele dagen voorafgaand aan de vergadering een e-mail ontvangen ter bevestiging van hun toegang.

Voor meer informatie over de vergadering verwijzen wij u naar www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK

M.P. de Groot
H. Heimgartner
H. Lokin