Verkort jaarverslag 2021


Donderdag 5 mei 2022

Deze publicatie betreft beperkte informatie welke is ontleend uit de volledige publicatie jaarrekening van Funda B.V. De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening over 2021 nog niet vastgesteld. Deze vergadering zal plaatsvinden op 18 mei 2022. Funda B.V. is voornemens de publicatie van de jaarrekening na vaststelling binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen te deponeren bij het handelsregister.

Zie het verkort jaarverslag 2021