Verkort jaarverslag 2022


Dinsdag 2 mei 2023

Deze publicatie betreft beperkte informatie welke is ontleend uit de volledige publicatie jaarrekening van Funda B.V. De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening over 2022 nog niet vastgesteld. Deze vergadering zal plaatsvinden op 17 mei 2023. Funda B.V. is voornemens de publicatie van de jaarrekening na vaststelling binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen te deponeren bij het handelsregister.

Zie het verkort jaarverslag 2022