Uitnodiging voor de Bijzondere Vergadering Certificaathouders Funda
te houden op donderdag  25 maart 2021 van 14:00u – 16:00u (virtuele inloop vanaf 13:30u) d.m.v. een digitale bijeenkomst via Microsoft Teams.

Iedere certificaathouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen en daarin een stem uit te brengen, mits hij of zij staat ingeschreven in het certificaathoudersregister op de dag welke is gelegen drie werkdagen vóór de dag van de vergadering, en mits hij of zij voldoet aan de Kwaliteitseisen zoals omschreven in de Administratievoorwaarden.

Voor meer informatie omtrent de vergadering verwijzen wij u naar www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK