Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Funda B.V. op 14 mei 2019

vrijdag 26 april 2019

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda B.V. vindt plaats op dinsdag 14 mei 2019 om 15.00 uur in Greenvillage aan de Blokhoeve 7 (3438 LC) te Nieuwegein. Bekijk de routebeschrijving.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden verzocht zich op 14 mei a.s. om 14.30 uur te melden bij de registratiebalie in verband met de vaststelling van de identiteit en het bijhouden van de presentielijst. In dat kader wordt vriendelijk verzocht (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs naar de AVA mee te nemen.  

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. In dat geval zal de gevolmachtigde (een kopie van) de volmacht op verzoek moeten kunnen tonen. Indien u of de gevolmachtigde zich niet voldoende kan legitimeren of indien een gevolmachtigde de volmacht niet kan tonen, kan toegang tot de AVA worden geweigerd. 

Iedere certificaathouder is bevoegd de AVA bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht om een stem uit te brengen. De aandeelhouders van de aandelen op naam en de overige certificaathouders ontvangen een gelijke oproepingsbrief voor de AVA.

Belangrijk: Aandeelhouders en certificaathouders zijn verplicht om hun voornemen om de AVA bij te wonen uiterlijk op 11 mei a.s. te melden. U kunt zich hiertoe online registreren via https://ava.fundaregistratie.nl.

Voor meer informatie zie het verkort jaarverslag 2018. Voor alle oude jaarverslagen kunt u terecht bij FinanciĆ«le gegevens.

Download hier:

AGENDA AVA Funda B.V. 14 mei 2019 >>

Toelichting: CV's commissarissen >>