Uitstel van certificaathoudersvergadering van 16 november naar 16 december

Maandag 15 november 2021

Helaas moeten wij u informeren dat de op dinsdag 16 november 2021 geplande certificaathoudersvergadering wordt verplaatst naar donderdag 16 december 2021. De hoofdreden is dat NVM Vereniging heeft aangegeven nog enige tijd nodig te hebben om de agendapunten 5-7, die betrekking hebben op de voorgedragen wijzigingen van de documenten rond de organisatie van de Stichting, te beoordelen. Daarnaast heeft NVM Vereniging voorgesteld om hierover nog overleg te voeren. Wij menen dat het verplaatsen van de vergadering weliswaar de nodige voeten in de aarde heeft, ook voor u, maar vinden het toch belangrijk om aan dit verzoek van NVM Vereniging tegemoet te komen. De verplaatsing van de vergadering met een maand is te overzien. Voor de vergadering van 16 december ontvangt u een nieuwe uitnodiging. Bij de nieuwe uitnodigingsbrief treft u de bijbehorende agenda en overige vergaderstukken aan. Wij achten het niet onwaarschijnlijk - gelet op de huidige corona situatie - dat de vergadering op 16 december uitsluitend digitaal zal plaatsvinden. Uiteraard informeren wij u hierover nader in de uitnodiging. Wij rekenen op uw begrip voor de geschetste situatie en kijken ernaar uit u op 16 december te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stak

M.P. de Groot
H. Heimgartner
H. Lokin