Vergadering van de STAK

De vergadering van de STAK vindt dit jaar niet plaats op de dag van de AvA. U ontvangt een brief van de STAK in dit verband. Deze brief en de bijlagen die bij deze brief horen zijn hieronder als bijlage bijgevoegd.

1.    Brief STAK bestuur aan aandeelhouders
2.   Notulen STAK mei 2019
3.   Notulen Bijzondere Vergadering STAK november 2019