Privacybeleid voor bezoekers van het funda-platform

Wie wij zijn

Funda staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Funda Real Estate B.V., onder nummer 34242436. Ons kantoor is gevestigd aan de Piet Heinkade 167 in Amsterdam. In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: funda.

Funda is er om jou, onze bezoeker, te helpen dichter bij je droomhuis te komen of je als vastgoedprofessional te ondersteunen in je werk. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van je, dat hoort simpelweg bij ons werk. Jij verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we je bezichtigingsaanvraag doorgeven aan een makelaar of je mailen over nieuw aanbod. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou.

Allereerst beloven we je dat:

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:

Mocht je iets missen in dit privacybeleid, laat het ons weten door een mail te sturen aan privacy@funda.nl!

Voor wie geldt dit privacybeleid

Bij funda gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om je persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jou het best bevalt, waarbij we altijd onze privacy-beloften nakomen. Wil je meer weten over privacy bij funda? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen door jouw gebruik van het funda-platform, ongeacht of je als potentiële koper, huurder, verkoper, verhuurder of anderszins funda bezoekt. Voor zover je als makelaar gebruikmaakt van het funda-platform geldt het privacybeleid voor makelaars.

Welke persoonsgegevens verwerkt funda?

Funda verwerkt van jou de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze naar jou te herleiden zijn:

A.) Accountgegevens, gegevens waarmee je een account aanmaakt en gebruikt, zoals jouw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord en verdere accountgegevens waarmee je optioneel jouw account verrijkt zoals jouw geboortejaar, telefoonnummer, postcode, informatie over jouw woonsituatie, het type woning waar je naar op zoek bent en gegevens waarmee je je zoektocht vergemakkelijkt, zoals de Objecten die je bewaart en de opmerkingen die je bij een Object opslaat. Met dit account kun je op zowel funda als funda in business inloggen en je gegevens beheren.

B.) Gegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren, zoals de inhoud van contactaanvragen en andere aanvragen voor dienstverlening die we op jouw verzoek doorsturen aan de makelaar, een beoordeling van je makelaar die je achterlaat op het funda-platform of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten zoals bij het aanvragen van een woonrapport. Bij gebruik van de app verzamelen we bovendien jouw GPS-data om ‘zoeken op kaart’ en het instellen van een huidige locatie in een zoekopdracht mogelijk te maken.

C.) Automatisch gegenereerde gegevens, zoals IP-adressen, device ID en browsergegevens.

D.) Gegevens over de wijze waarop je het funda-platform gebruikt, zoals welke diensten je gebruikt en welke Objecten je interessant vindt. Hiermee houden we statistieken bij en bouwen een profiel op waarmee we het funda-platform en onze diensten kunnen personaliseren (zie voor meer informatie hieronder ‘Hoe zit het met profiling?’).

E.) Feedbackgegevens, die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, zoals gegevens die je invult op feedbackformulieren met betrekking tot ons platform en onze diensten of gegevens die je ons verstrekt via de optie ‘meld een fout’.

F.) Gegevens over jouw contact met ons, zoals gegevens in e-mails die je verstuurt aan funda, berichten die je via social media aan ons richt en gespreksopnames die we maken als je per telefoon contact met ons opneemt.

G.) Objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens, plattegronden, vierkante meter (m2), bouwjaar en overige kenmerken van een Object.

H.) Identificatiegegevens, zoals een kopie van je identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto) in geval van het uitoefenen van je rechten als betrokkene.

Waarom verwerkt funda persoonsgegevens?

Kort gezegd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, statistisch onderzoek, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’). Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan is het verstrekken van die persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten. Verplichte en optionele velden geven we als zodanig aan.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Doel Persoonsgegevens Grondslagen

Leveren van diensten

A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van diensten

D. Gegevens over de wijze waarop je het funda-platform gebruikt

G. Objectgegevens

1. Overeenkomst;

2. Toestemming: voor zover het GPS-data betreft die wij verwerken in de Funda app of data verzameld via cookies.

Verbeteren diensten

A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van een dienst

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het funda-platform gebruikt

E. Feedbackgegevens

F. Gegevens over jouw contact met ons

G. Objectgegevens

Gerechtvaardigd belang:

we gebruiken de gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van onze bezoekers. Om de privacy-impact te beperken gebruiken we waar mogelijk gegevens op geaggregeerd niveau.

Veiligheid en betrouwbaarheid funda-platform

C. Automatisch gegenereerde gegevens

E. Feedbackgegevens

F. Gegevens over jouw contact met ons

Gerechtvaardigd belang:

we gebruiken de gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening en om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens die wij verwerken te waarborgen.

Klantcontact

C. Automatisch gegenereerde gegevens

E. Feedbackgegevens

F. Gegevens over jouw contact met ons

1. Overeenkomst

2. Toestemming

3. Gerechtvaardigd belang: We verwerken je gegevens om je goede service te verlenen. Je hebt zelf in de hand welke gegevens je ons verstrekt.

Marktanalyses en statistisch onderzoek

A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van een dienst

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het funda-platform gebruikt

E. Feedbackgegevens

F. Gegevens over jouw contact met ons

G. Objectgegevens

Gerechtvaardigd belang:

We gebruiken de gegevens om analyses en bedrijfsrapportages te maken om zo goed zicht te houden op het functioneren van ons platform en ter optimalisering van onze bedrijfsvoering. De daaruit voortvloeiende inzichten delen we in sommige gevallen met marktpartijen, echter uitsluitend op geaggregeerd niveau.

Toesturen van relevante nieuwsbrieven

A. Accountgegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het funda-platform gebruikt

1. Toestemming

2. Gerechtvaardigd belang: we kunnen de inhoud van nieuwsbrieven afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Serveren van niet-gepersonaliseerde advertenties

C. Automatisch gegenereerde gegevens

Gerechtvaardigd belang: we verwerken een minimale hoeveelheid automatisch gegenereerde gegevens om het tonen van niet-gepersonaliseerde advertenties technisch mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet gebruikt om je te identificeren.

Gerichte advertenties en gepersonaliseerde content tonen

A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van diensten

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het funda-platform gebruikt

G. Objectgegevens

1. Toestemming

2. Gerechtvaardigd belang: We kunnen het funda-platform en advertenties persoonlijk maken zodat de bezoeker alleen relevante inhoud te zien krijgt. Om de privacy-impact te beperken maken we gebruik van beveiligingstechnieken zoals hashing.

Identificatie om uitvoering te kunnen geven aan verzoeken van betrokkenen

H. Identificatiegegevens

Wettelijke verplichting (art 12 lid 6 AVG)

Hoe komt funda aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker van funda zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een aanvraag bij of voor een makelaar doet, gebruik maakt van een andere dienst zoals de funda Waardecheck of als je contact opneemt met Funda.

Ten aanzien van gegevens die wij verkrijgen via social media kanalen van funda die je zelf gebruikt, wordt verwezen naar de informatie onder ‘Hoe zit het met social media?’

Daarnaast verwerkt funda automatisch gegenereerde gegevens, zoals de pagina die je bezocht hebt, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Ook Objectgegevens beschouwt funda als persoonsgegevens, voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. Funda verkrijgt deze gegevens via de makelaar die in opdracht van de (ver)koper of (ver)huurder werkt. De makelaar maakt gebruik van het distributiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Tevens verkrijgt funda vanuit het Kadaster Objectgegevens zoals de woonoppervlakte en het bouwjaar van een Object.

Wanneer je je e-mailadres doorgeeft aan een makelaar, kan de makelaar jouw e-mailadres doorgeven aan funda, zodat het door jou aangeboden Object gekoppeld kan worden aan je account. Na zo’n koppeling krijg je extra informatie over je Object en kan je na verkoop of verhuur van het Object een beoordeling over je makelaar achterlaten. Zo’n beoordeling kun je ook achterlaten over je aankoop- of aanhuurmakelaar: op jouw verzoek geeft de makelaar jouw e-mailadres door aan funda zodat je van deze dienst gebruik kunt maken. Als je al een account hebt bij funda kan je ook zelf funda vragen jouw account te koppelen aan jouw Object dan wel aan een Object dat door jou is aangekocht of gehuurd. Funda doet dit alleen na verificatie van jouw identiteit bij jouw makelaar.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

Met wie deelt funda persoonsgegevens?

Voor de doelen die hierboven zijn beschreven (zie ‘Waarom verwerkt funda gegevens?’) werken we samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens.

Als jij zelf je gegevens achterlaat op ons platform om een bepaalde dienst af te nemen, delen we (indien nodig) je persoonsgegevens met de partij die de dienst verricht, zoals een makelaar of financiële dienstverlener. Denk aan contactaanvragen voor een makelaar of als je via ons platform een hypotheekofferte opvraagt bij een financiële dienstverlener.

Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor funda de communicatie verzorgen en de monitoring van het platform uitvoeren.

Verder delen we je gegevens met onze hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform, en (andere) verwerkers die namens ons handelen.

Bij advertenties van derden op ons platform bestaat de mogelijkheid dat derden persoonsgegevens verzamelen, zoals je klikgedrag op het funda-platform. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid. Ook kunnen deze derden advertenties tonen die relevant zijn voor een Object, zoals een advertentie over glasvezel internet als dat beschikbaar is op het betreffende adres. In dit kader deelt funda de advertentie-URL met de adverteerder voor de duur van het bezoek aan het funda-platform.

Objectgegevens publiceert funda uiteraard op het funda-platform, waarmee zij voor een ieder die het funda-platform bezoekt zichtbaar zijn. Daarnaast stuurt funda via e-mail of pushnotificatie Objectgegevens aan een bezoeker als deze binnen diens zoekcriteria passen. Ook delen we Objectgegevens via onze social media kanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via het funda-platform Objecten op social media of via e-mail te delen met anderen. Verder biedt funda aan makelaars en geselecteerde partijen (zoals gemeenten) de mogelijkheid om (met behulp van een Inline frame, (“Iframe”)) Objecten te tonen op hun website.

Ook kunnen makelaars ervoor kiezen makelaarsbeoordelingen die je plaatst op het funda-platform met behulp van een Iframe op hun website te tonen.

Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) de onderneming van funda wordt overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die funda verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal funda je hierover tijdig informeren via het funda-platform.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Funda is een Nederlandse partij, net als veel van de partijen waarmee we samenwerken. Daarom slaan we jouw gegevens waar mogelijk op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het geval dat gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is, zorgen we ervoor dat we jouw gegevens op een passende manier beschermen. Indien er door de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit is afgegeven voor een land, werkt funda met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen. Ook maakt funda gebruik van het Data Privacy Framework voor een veilige doorgifte naar de VS.

Hoe beveiligt funda persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data. Deze maatregelen nemen wij mede op basis van ons securitybeleid, dat wij regelmatig evalueren en aanpassen waar nodig.

Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, maken wij afspraken met derden die jouw persoonsgegevens verwerken, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen.

Hoe zit het met social media?

Funda neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op het funda-platform op. Wij hebben wel zelf profielen op social media kanalen zoals Twitter en Facebook en linken hiernaar op het funda-platform. Voor de verwerking van persoonsgegevens die funda via een social media kanaal verkrijgt, is deze privacyverklaring van funda van toepassing. Voor alle informatie die het social media kanaal van je verkrijgt, is daarnaast de privacyverklaring van dit social media kanaal van toepassing. Deze vind je hier:

Om het proces van het aanmaken van een account en het inloggen bij funda te vergemakkelijken, is het mogelijk om gebruik te maken van jouw Apple, Facebook of Google account. Afhankelijk van je instellingen bij deze social media providers ontvangen wij gegevens over jou, zoals je e-mailadres. Die gegevens gebruiken wij voor authenticatiedoeleinden en om je account bij funda te kunnen aanmaken. Voor meer informatie over de gegevens die wij over jou ontvangen en het beheren van je instellingen verwijzen wij je naar de website van de toepasselijke social media provider:

Apple: instellingen beheren en privacybeleid

Facebook: instellingen beheren en privacybeleid

Google: instellingen beheren en privacybeleid

Als je een Object vanaf het funda-platform deelt via een social media kanaal, stuurt funda alleen de informatie van het Object door aan het betreffende social media kanaal. Ook kan funda zelf Objectgegevens plaatsen op social media kanalen van funda.

Hoe zit het met iFrames en andere websites van derden?

Op het funda-platform worden ook diensten en informatie aangeboden door derden in een zogenaamd iFrame. iFramesdraaien binnen het funda-platform, maar de inhoud daarvan wordt niet beheerd door funda maar door de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt in het iFrame. Een voorbeeld is de maandlastenindicator, waarmee je kunt berekenen wat je geschatte hypotheeklast wordt als je een bepaald Object zou kopen. De persoonsgegevens die je invoert in het iFrame komen direct bij de derde partij terecht en het privacy- en cookiebeleid van die derde partij is van toepassing. Funda verwerkt deze persoonsgegevens niet. Als er sprake is van een iFrame, geven we dat duidelijk aan op ons platform.

Ook als op het funda-platform een link wordt getoond naar de website van een ander (zoals een makelaar), of als er wordt doorgelinkt naar de website van een ander (zoals Matterport Inc. voor de 3D tour), dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van funda geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat en/of die daar worden verwerkt.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is kort gezegd het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van jou als bezoeker. Op basis hiervan wordt een profiel gemaakt, zodat je gerichte en relevante informatie kunt ontvangen. Funda doet dit op basis van gegevens die we genereren met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid). Dit profiel kunnen wij verrijken met gegevens die jij aan ons verstrekt binnen je ‘mijn account’-omgeving, zoals de zoekopdracht die je bewaart. Zo maken wij jouw ervaring op funda nog persoonlijker.

Funda gebruikt profiling alleen voor het personaliseren van informatie en voor het tonen van voor jou relevante inhoud, mailings en advertenties. Er worden je geen Objecten of andere content onthouden op basis van onze profiling.

Als je geen prijs (meer) stelt op een persoonlijke ervaring op funda op basis van je verrijkte profiel, kun je daar te allen tijde bezwaar tegen maken via je instellingen in ‘mijn account’. Ook kun je je toestemming voor het plaatsen van cookies beheren via je cookievoorkeuren in het cookiebeleid.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. . Je kunt je persoonsgegevens die je via je account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die funda van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt funda ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Voor zover we je gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kun je daar altijd bezwaar tegen maken.

Waar wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, kun je die toestemming te allen tijde intrekken. Als je bijvoorbeeld geabonneerd bent op een funda-nieuwsbrief en die niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven (en zo je toestemming intrekken) door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken. Je kunt je ook afmelden via je account.

Cookies en soortgelijke technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je te identificeren indien dit nodig is. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN onleesbaar te maken op de wijze zoals hier aangegeven https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij funda? Ben je het niet eens met de manier waarop funda persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met de functionaris voor gegevensbescherming van funda? Stuur dan een e-mail naar privacy@funda.nl.

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij funda, ook als je ergens niet tevreden over bent. We lossen klachten uiteraard het liefst zelf direct met jou op, maar je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is gewijzigd op 1 april 2024 en daarmee de 13e versie. Klik hier om deze versie van het privacybeleid op te slaan . Funda behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via e-mail of op ons platform.