• Verkocht

Zuideinde 2371 BV Roelofarendsveen

€ 126.200 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 maart 2020
Verkoopdatum
1 mei 2021
Looptijd
13 maanden

Omschrijving

10 recreatiekavels met een oppervlakte variërend van 631 m² tot 897 m2 inclusief aandeel water, welke kavels worden verkocht inclusief een aandeel in de mandeligheid (o.a. ontsluitingsweg met openbare voorzieningen en parkeerplaatsen), ten behoeve van de bouw van een recreatiewoning (verblijfsrecreatief onderkomen) van maximaal 90 m2 inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen (goothoogte max. 3,50 meter, max. bouwhoogte 6 meter), bijgebouwen oppervlakte maximaal 50% van het hoofdgebouw met een maximale bouwhoogte, gelijk of lager dan het hoofdgebouw, tot maximaal 5,0 m. Zie voor verdere informatie het bestemmingsplan, in te zien bij de gemeente of de verkopend makelaar of kijk op

Ligging
De kavels zijn gelegen achter Zuideinde 24 en 26 te Roelofarendsveen op de locatie waar voorheen een kwekerij was gevestigd. De kwekerij is inmiddels gesloopt en de kavels worden bouwrijp gemaakt. De kavels zijn allen gelegen aan doorgaand vaarwater. De bestaande sloot waar de kavels aan grenzen, is verbreed, waar vandaan het nog circa 600 meter varen is om voor het sluisje naar het Braassemermeer uit te komen. Kortom, een aantrekkelijk gebied om te varen en te recreëren.

Bestemming
Het bestemmingsplan “Wijzigingsplan Zuideinde 24” van de gemeente Kaag en Braassem geeft aan dat het perceel o.a. de bestemming ‘Recreatie’ heeft met als functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – categorie 4’ en deels de bestemming ‘Water’, met een aangeduid bouwvlak voor in totaal maximaal 10 verblijfsrecreatieve onderkomens. Uw nieuw te bouwen recreatiewoning inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 90 m2 groot worden, met een maximale goothoogte van 3,50 meter en een bouwhoogte van 6 meter, oppervlakte bijgebouwen maximaal 50% van het hoofdgebouw met een maximale bouwhoogte, gelijk of lager dan het hoofdgebouw, tot maximaal 5,0 m.

Door het ruime bouwvlak voor de bouw van uw recreatiewoning, resteert rondom voldoende ruimte voor het aanleggen van een tuin aan het water, waarbij u de gehele dag volop kunt genieten van de zon. De kavels grenzen aan een vaarsloot, die op het zuidelijk deel is verbreed. Voorzover deze eigendom is van verkoper, wordt dit gedeelte met de kavel mee verkocht.

Volgens de regels van het bestemmingsplan (zie hierna), geldt voor verblijfsrecreatieve onderkomens dat zij bedoeld zijn voor tijdelijk recreatief verblijf van personen die elders hun hoofdverblijf hebben. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gerealiseerd. Het is verboden verblijfsrecreatieve onderkomens dan wel andere gebouwen te gebruiken voor permanente bewoning.

Voor de wijziging van het bestemmingsplan is met de gemeente een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten. De hierbij gemaakte afspraken worden voor zover nodig aan koper opgelegd. De overeenkomst is in te zien bij de verkopend makelaar.

De toegangsweg met parkeervoorzieningen, alsmede de overige openbare voorzieningen (o.a. straatmeubilair, de hoofdleidingen voor water, elektra en riool) worden gezamenlijk eigendom (via zogenaamde mandeligheid) van de respectievelijke kopers van de recreatiekavels. Het beheer zal worden geregeld via een Vereniging van Eigenaren, waar kopers verplicht lid van dienen te worden (en te blijven), een en ander nader uit te werken door de projectnotaris. De betreffende akte is in te zien bij de verkopend makelaar.

Koopprijzen (zie brochure)
De diverse kavels zijn op de bij deze verkoopinformatie behorende afbeelding voorzien van een kavelnummer (nummer R1 t/m R10), waarbij de koopprijzen staan vermeld in de daaronder weergegeven prijslijst. De kavels worden verkocht ‘kosten koper’, hetgeen inhoudt dat de koopsom wordt verhoogd met 21% BTW en de kosten van de notaris (o.a. overdrachtskosten, kadasterkosten en eventueel hypotheekkosten). Er is een projectnotaris aangewezen door de verkoper.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 126.200 kosten koper
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 120.000 kosten koper
Status
Verkocht
Permanente bewoning
Permanente bewoning is niet toegestaan

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
631 m²

Buitenruimte

Ligging
Aan vaarwater

Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

WLTM

Bel 088 4111888

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.