Reglement publicatie onroerend goed objecten op funda

Dit reglement publicatie onroerend goed objecten op funda (‘Reglement’) geldt voor alle onroerend goed objecten (‘Object’) aangeboden op het funda platform door alle bij funda aangesloten intermediairs.

Waarom dit reglement?

Funda doet er alles aan om de zoeker op het funda platform accurate, actuele en kwalitatief goede informatie te bieden, om zo een optimale gebruikservaring op funda te geven. Om de kwaliteit van de data te waarborgen en misbruik van de content op het funda platform te voorkomen, heeft funda duidelijke regels opgesteld.

1. Foto’s

1.1 Hoofdfoto:

1.2 Additionele foto’s:

1.3 Het is niet toegestaan om:

2. Omschrijvingstekst

2.1 Eisen omschrijvingstekst:

2.2 Het is niet toegestaan om:

3. Algemene eisen mediaproducten

3.1 Algemene eisen:

3.2 We raden af om:

Een video te plaatsen met een weergave van de reeds aangemelde foto’s, in de reeks, als fotoslider.

3.3 Het is onder andere niet toegestaan om:

4. Algemene eisen aanmeldingen

4.1 Algemene eisen:

4.2 Het is onder andere niet toegestaan om:

5. Aanmeldingen nieuwbouwprojecten

5.1 Aanmeldingen nieuwbouwprojecten met woonbestemming

De aanmelding van een nieuwbouwproject is als volgt opgebouwd en moet voldoen aan de volgende richtlijnen:

5.2 Het is onder andere niet toegestaan om:

6. Aanmeldingen huurobjecten en huurcomplexen

In aanvulling op de overige bepalingen van dit Reglement gelden voor het aanmelden van huurobjecten en huurcomplexen specifiek nog de volgende eisen.

6.1 Algemene eisen:

De intermediair die huurobjecten met woonbestemming aanmeldt wordt geacht zich te houden aan de wettelijke regels omtrent het rekenen van kosten en vergoedingen aan de huurder en verhuurder. Zie voor meer informatie de funda website https://help.funda.nl/hc/nl/sections/360005691519

6.2 Het is onder andere niet toegestaan om:

7. Procedure

Indien een publicatie op de funda websites niet voldoet aan een of meer voorwaarden in dit Reglement of enige andere toepasselijke voorwaarde van funda, dan wel zich gedraagt op een manier die naar het oordeel van funda schade kan berokkenen aan (de reputatie van) funda, zal de betreffende Intermediair op eerste verzoek van funda, binnen de gestelde termijn, de verzochte aanpassingen verrichten. Geeft de Intermediair geen gehoor aan dit verzoek van funda, dan is funda gerechtigd om de publicatie in kwestie eenzijdig aan te passen, dan wel te verwijderen, dan wel al het door de betreffende Intermediair geplaatste aanbod te blokkeren. Indien de Intermediair het niet eens is met het verzoek van funda, is het aan de Intermediair om te bewijzen dat wel degelijk wordt voldaan aan de voorwaarden in dit Reglement of enige andere toepasselijke voorwaarde van funda.

Funda behoudt zich het recht voor om dit Reglement zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen. Het is om die reden van belang dat u dit Reglement met enige regelmaat raadpleegt, zodat u kennis kunt nemen van eventuele wijzigingen. De laatste versie van het Reglement is te vinden op www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over dit reglement of twijfelt over uw publicatie, neem dan contact op met onze medewerkers via customerservice@funda.nl of T. 020-561 82 29.

Laatste wijziging: 01-02-2023