Hoofdmenu
Trends Consumentenonderzoek Funda Index

De stand van wonend Nederland: Q2 2021

Laatst bijgewerkt op - leestijd

De woningzoeker is volhardend

De funda Index brengt sinds 1 juli 2020 maandelijks het sentiment en het gedrag op de woningmarkt in beeld. Sinds de start van de meting blijkt dat het actieve zoekgedrag van kopers en hun pogingen een woning te bemachtigen niet afneemt, ondanks het lage koopvertrouwen en het ontbreken van zicht op meer aanbod.

Het koopvertrouwen is ook in het tweede kwartaal* van dit jaar weer flink gedaald door de hoge huizenprijzen en het aanhoudend lage aanbod. Dat zijn tegelijkertijd de twee factoren die, naast de lage rente, ook bepalend zijn voor het stabiel hoge niveau van het verkoopvertrouwen.

De verkoopintentie is in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst omgebogen richting een lichte stijging, maar blijft relatief laag door het krappe aanbod en de lage rente. Funda-CEO Quintin Schevernels: ‘De achterliggende factoren bevestigen dat doorstromers hun verkoopplannen laten afhangen van de omstandigheden voor het kopen van een volgende woning.’ De koopintentie is het afgelopen kwartaal voor het eerst licht gedaald.

Grote tegenstrijdigheid bij kopers

De combinatie van de daling van het koopvertrouwen (-22% in een jaar tijd) en de aanzienlijk lagere verkoop- dan koopintentie leidde het afgelopen jaar niet tot minder concurrentie onder woningzoekers. Vooral de eerste helft van 2021 laat zien dat kopers niet terugdeinzen en volhardend blijven in hun zoektocht naar een woning.

‘De noodzaak en wil om een woning te kopen wint het van het feit dat de markt nu niet gunstig is voor kopers’

CEO Schevernels: ‘We hebben het afgelopen jaar een enorme hoeveelheid data verzameld over het vertrouwen, de intentie en het gedrag van woningzoekers. Hieruit blijkt de grote tegenstrijdigheid tussen het vertrouwen en het gedrag van consumenten. De noodzaak en wil om een woning te kopen wint het van het feit dat de markt nu niet gunstig is voor kopers. Ook de verkoopintentie hebben wij op de voet gevolgd omdat die woningzoekers inzicht geeft over nieuw aanbod. We hopen dat de doorbraak in de dalende trend sinds afgelopen kwartaal zal doorzetten zodat woningzoekers meer perspectief krijgen op een woning.’

Hogere rente en betere economische situatie verwacht

De meeste respondenten verwachten over zes maanden nog steeds weinig aanbod, dure woningen en een lage rente. Wel is de groep die lage rentes verwacht een stuk kleiner en stijgt de groep die hogere rentes verwacht van 0% naar 7%. De groep die over een half jaar een betere economische situatie verwacht neemt ook toe, van 19% naar 37%. Maar niet iedereen is zo optimistisch; het percentage dat nog steeds ongunstige economische omstandigheden verwacht, neemt met 3% toe.

*Vanaf juli 2021 rapporteren we enkel nog op kwartaalniveau over het huidige vertrouwen, de intentie en het gedrag op de woningmarkt. Dit doen we om sommige onverklaarbare schommelingen die de metingen op maandniveau lieten zien in een groter en accurater perspectief te plaatsen.

Meer over dit onderwerp