Uit welke regio komen de meeste geïnteresseerden voor een woning?

Article Primary Image - Uit welke regio komen de meeste geïnteresseerden voor een woning?
- 2 minuten leestijd

Funda geeft antwoord op de vraag van november

In de rubriek ‘Funda geeft antwoord’ beantwoorden we elke maand een vraag van een makelaar. Deze maand kijken we naar een vraag die we regelmatig van makelaars krijgen: waar zit de belangrijkste doelgroep voor een woning?

Niet alle kijkers op funda zijn ook daadwerkelijk van plan om te verhuizen. Deze ‘funzoekers’ vinden het leuk om droomhuizen te bekijken of even te gluren bij de buren en zijn voor makelaars niet relevant. Dus waar in Nederland zitten de serieuzere zoekers? En waar kijken die rond?

Voor het antwoord daarop is het allereerst belangrijk om te bepalen wie wij tot ‘serieuze zoekers’ rekenen. Daarvoor kijken we naar het gedrag van gebruikers: nemen ze bijvoorbeeld contact op met makelaars via de website? Ook of iemand filtert op ‘beschikbare’ woningen in de zoekresultaten is een aanwijzing: aan verkochte huizen heb je niets als je echt een huis wilt kopen. Door met machine learning dit soort gedrag aan profielen te koppelen, kunnen we serieuze zoekers onderscheiden.

Waar zitten serieuze zoekers?

Daarvoor verschaffen de IP-adressen van onze gebruikers bruikbare informatie. Als eerste hebben we hun locaties in kaart gebracht. Om te voorkomen dat grote steden met meer inwoners de kaart domineren, hebben we de serieuze zoekers gewogen aan het aantal inwoners.

funda_Artikelbeeld_kaart1.png

Toch komen ook dan de grotere steden als hoogste uit de bus. Dit sluit aan bij de trend dat veel mensen uit de stad wegtrekken, op zoek naar meer ruimte en rust. Helaas kunnen we in deze data-analyse niet zien of de zoekers in deze steden hier ook daadwerkelijk allemaal wonen of er alleen werken. Werkt iemand in Amsterdam en kijkt hij vanaf daar op funda? Dan wordt deze persoon geteld als Amsterdammer.

Waar zoeken serieuze kijkers?

Hiervoor hebben we gekeken naar de objecten die van april tot en met juli online stonden Vervolgens hebben we geteld hoeveel serieuze kijkers de objectpagina’s bezochten. Aan de hand van dat totaal hebben we het gemiddelde aantal serieuze zoekers per object berekend voor elke gemeente.

funda_Artikelbeeld_kaart2.png

Op de overzichtkaart hebben we gemeenten met gemiddeld meer dan driehonderd zoekers per object buiten beschouwing gelaten. Dit omdat veelbezochte gemeenten met een heel klein aanbod, zoals bijvoorbeeld Vlieland, het beeld zouden vertroebelen.

Op de kaart blijkt dat serieuze zoekers bovengemiddeld veel naar huizen kijken in het oosten en noorden van het land. Er lijkt dus sprake te zijn van een beweging van de Randstad naar het platteland. Het dataonderzoek is te ruw om definitieve conclusies te trekken, maar ook uit onze Barometer en funda Index komt deze trend naar voren.

Funda Product
Uw object in Oost-Nederland onder de aandacht brengen bij Randstedelingen?

Met Toppositie staat uw object prominent bovenaan de resultatenlijst van een plaats naar keuze

Vertel me meer >