Funda Index: woningmarkt belangrijk verkiezingsthema voor kopers

 

Wat is volgens kopers de oplossing van het woningtekort?

Het koopvertrouwen wordt met de maand kleiner en daalt in maart zelfs flink. Dat blijkt uit de funda Index. Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers. Voor velen van hen was de krapte op de woningmarkt dan ook een belangrijk verkiezingsthema. De bouw van meer starterswoningen zien zij als dé oplossing.

Uit aanvullend onderzoek op de funda Index van maart blijkt dat 83% van de kopers de woningmarkt als een probleem ervaart. Voor velen van hen telden de oplossingen van politieke partijen voor de krappe woningmarkt zwaar mee bij het uitbrengen van hun stem tijdens de afgelopen verkiezingen. Echter, er is naar aanleiding van de verkiezingsuitslag maar weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda.

Quintin Schevernels, CEO van funda: ‘Het probleem op de woningmarkt wordt alleen maar erger, dat zien we met de funda Index iedere maand. Onder starters ervaart zelfs 94% de woningmarkt als een probleem. Er is dus duidelijke urgentie voor de overheid om opvolging te geven aan de oplossingen die in de verkiezingscampagnes centraal stonden. Dit probleem moet aangepakt worden.’

Meer bouwen, minder beleggers

Veruit de meeste kopers zien de bouw van meer starterswoningen als oplossing voor het woningtekort (72%). Dat geldt niet alleen voor starters, ook doorstromers noemen deze oplossing het meest. Verder wordt het weren van beleggers op de woningmarkt vaak genoemd als oplossing (40%). Net als meer woningen voor ouderen, voor gezinnen en meer sociale huur. Slechts een klein percentage van de respondenten vindt dat de overheid zich niet met de woningmarkt moet bemoeien. Deze groep bestaat vooral uit respondenten die de woningmarkt niet als probleem ervaren.

Daarnaast vroegen we aan starters of ze het gevoel hebben meer mogelijkheden te hebben op de woningmarkt dankzij de maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de overheid. Deze maatregelen worden matig enthousiast of zelfs negatief beoordeeld. Zo geeft 67% van de starters aan dat de afschaffing van de overdrachtsbelasting hen niet geholpen heeft. In hun toelichting daarop zeggen ze vaak dat de afschaffing alleen maar voor prijsopdrijving heeft gezorgd. Bovendien zien ze de leeftijdsgrens voor starters als oneerlijk.

'Alleen door meer én vraaggestuurd te bouwen kan de woningmarkt weer op gang komen’

Ook het versoepelen van de hypotheekregels voor starters met een studieschuld wordt slechts bij 43% als helpend ervaren. Het verhogen van de overdrachtsbelasting voor beleggers scoort dan nog het best: 56% zegt dat deze maatregel geholpen heeft.

Meer dan alleen ‘meer bouwen’

Quintin: ‘Het is duidelijk dat kopers zelf de oplossing zien in meer bouwen. Maar met enkel meer bouwen zijn we er nog niet. Je moet weten wat je moet bouwen en voor wie. Wat en waar zoeken starters precies en welke wensen hebben de woningzoekers waarvan de kinderen het huis uit zijn? Alleen door meer én vraaggestuurd te bouwen kun je de woningmarkt weer op gang krijgen.’

Als makelaar kent u uw lokale markt en de wensen van de consument natuurlijk als geen ander. Bent u NVM-makelaar? Dan kunt u daar real time data over de actuele vraag in de markt aan toevoegen vanuit de Vraagscan en die gebruiken in uw advies aan gemeentes of projectontwikkelaars.

Meer binnen dit onderwerp

   

De stand van wonend Nederland: maart

Het gat tussen vraag en aanbod op de woningmarkt neemt wederom toe, blijkt uit de funda Index. Een belangrijke reden is het doorstroomprobleem: mensen willen wel verhuizen, maar vinden geen geschikte woning.

Lees meer