Hoe wij bij de consument uw meerwaarde blijven benadrukken

 

Uw expertise, onze inzichten: samen maken we het verschil

Met een nieuwe campagne richting serieuze zoekers en potentiële verkopers wil funda de consument zich meer bewust maken van de meerwaarde van een makelaar en deze nóg beter onder de aandacht brengen. Juist nu de consument iets onzekerder is over de toekomst ten aanzien van aan- of verkoopplannen, kan de makelaar met zijn expertise een belangrijk deel van die onzekerheid wegnemen.

Om goed te kunnen inspelen op het sentiment van onze bezoekers houdt funda continu een vinger aan de pols – we doen dit onder meer door onderzoek naar het sentiment onder onze bezoekers. Wat speelt er nu bij kopers en verkopers en wat zit daarachter? Waarom kiest een consument in de coronatijd wel voor een makelaar – of niet? Begin mei 2020 hebben we online een onderzoek uitgevoerd onder ruim duizend consumenten. Dit heeft geleid tot een aantal interessante inzichten die de basis hebben gelegd voor een campagne waar wij u graag meer over vertellen.

49% van de respondenten twijfelt over het inschakelen van een aankoopmakelaar

Van alle respondenten die nu willen kopen (of kopen én verkopen) geeft 25% aan een aankoopmakelaar in te willen schakelen. 49% twijfelt, 26% wil liever een woning zonder aankoopmakelaar kopen. Van de respondenten die nog twijfelen en de respondenten die geen aankoopmakelaar willen, geeft 50% als reden op dat zij een aankoopmakelaar te duur vinden, 42% is van mening dat een aankoopmakelaar weinig waarde toevoegt.

Deze cijfers staan in schril contrast met de huidige behoefte aan een verkoopmakelaar: zeker 60% van de verkopers zou op dit moment een verkoopmakelaar inschakelen. Slechts 7% zou dat niet doen en 33% twijfelt nog. Ook hier weegt een eventueel hoge courtage (53%) en te weinig toegevoegde waarde (28%) mee in de beslissing om niet voor een verkoopmakelaar te gaan.

Onzekerheid bij consumenten

De cijfers uit het onderzoek laten zien dat er veel kansen liggen voor zowel de aan- als verkoopmakelaar. Zeker gezien de toegenomen onzekerheid bij consumenten ten aanzien van de markt: ruim een kwart van de respondenten voelt zich op dit moment onzeker over het kopen of verkopen van een woning en heeft veel vragen. Die onzekerheid komt vooral voort uit het gevoel dat zij niet weten hoe de huizenprijzen en de economie zich de komende tijd zullen gaan ontwikkelen door de coronacrisis.

Een kwart tot een derde van de respondenten weet niet waar een aan- of verkoopmakelaar hem bij kan helpen

We hebben alle respondenten ook gevraagd hoe zij naar de makelaar kijken in tijden van crisis. De meerderheid van de ondervraagden gelooft in de meerwaarde van de verkoopmakelaar, hij beschikt volgens hen niet alleen over lokale marktkennis wat betreft de prijsontwikkeling, maar ook over kennis over lokale vraag en aanbod. Een kwart van de respondenten weet niet zo goed waar een verkoopmakelaar hem in deze tijd extra bij zou kunnen helpen.

In het geval van de aankoopmakelaar ziet de consument vooral meerwaarde bij het bepalen van de aankoopstrategie. Daarnaast wordt ook zijn lokale kennis over de prijsontwikkeling en vraag en aanbod gewaardeerd. Echter geldt ook voor de aankoopmakelaar dat 30% van de respondenten aangeeft niet te weten waar het inschakelen van een aankoopmakelaar hem bij kan helpen.

Kansen voor de makelaar

De onzekerheid, de vele vragen van de consumentzijde, maar ook het gegeven dat een deel van de consumenten de toegevoegde waarde van de makelaar niet goed ziet, biedt zeker in deze tijd kansen voor u als makelaar. Middels een campagne waarin we inspelen op de huidige situatie en de vragen en behoeftes van de consument, zetten we daarom ook uw expertise centraal. Aan de hand van een reeks uitingen binnen en buiten funda, alsmede door verdiepende artikelen op het contentplatform voor consumenten, maken we de consument duidelijk dat dit het moment is voor verdieping. Funda biedt de consument daarbij verschillende inzichten. Over de lokale markt en over de interesse in uw objecten. Tegelijkertijd positioneren we de makelaar als een persoonlijk adviseur in tijden van onzekerheid. Iemand die de mogelijkheden van de huidige markt kan laten zien en weet wat er speelt op lokaal en landelijk niveau.

De komende weken zullen we de campagne lanceren. We hopen de groep consumenten die nog twijfelt over het inschakelen van een makelaar daarbij te stimuleren dit wél te doen. Door duidelijk te maken wat uw toegevoegde waarde is, juist in tijden van crisis. Zo bundelen we onze krachten als nooit tevoren. Wij met onze inzichten, u met uw expertise.

Meer over dit onderwerp