Zo tevreden was u in 2020 over funda

 

Dit gaan wij in 2021 doen met uw feedback

Hoe tevreden was u in 2020 over funda? Uit onze klanttevredenheidsonderzoeken, die wij tweemaal per jaar uitvoeren, blijkt dat makelaars ons over het algemeen een dikke voldoende geven. Ook in 2020. Daar zijn we uiteraard erg blij mee, maar we zien ook waar ruimte is voor verbetering. We nemen u mee in de belangrijkste resultaten van het onderzoek én werpen alvast een blik op een aantal plannen die wij hebben voor 2021.

In ons klanttevredenheidsonderzoek vroegen wij u onder meer wat u vindt van de mogelijkheden voor object- en kantoorpromotie, onze service en funda in het algemeen. Uit de analyse van uw antwoorden en de relatie daarvan tot uw algemene tevredenheid, blijkt duidelijk welke punten voor u het belangrijkst zijn. De data-inzichten die funda biedt zijn hier een goed voorbeeld van. We zien dat u hier veel waarde aan hecht en dat u tevreden bent met de inzichten die wij bieden. Dit is iets waar wij het komende jaar in zullen blijven investeren.

Wat kunt u, naast onderstaande punten, als makelaar van funda verwachten in 2021? Ook Quintin Schevernels, ceo van funda, blikt in onderstaande video vooruit op het jaar.

Consumentenonderzoek en Barometer

Het afgelopen jaar hebben we onze funda Barometer verder doorontwikkeld en uitgebreid en dit doen wij de komende editie opnieuw. Ook zijn wij, mede dankzij uw feedback en suggesties op de vorige Barometer, een consumentenonderzoek gestart naar de toegevoegde waarde van de makelaar voor consumenten. Op basis waarvan kiezen consumenten wel of niet voor een makelaar? Wat is het huidige imago van de makelaar? En wat zijn bepalende factoren als consumenten makelaars met elkaar vergelijken? Dit onderzoek fungeert als een nulmeting voor onderzoek dat wij op gezette tijden zullen herhalen. De resultaten van deze nulmeting kunt u tegemoetzien in de eerstvolgende Barometer.

Funda Index

Daarnaast hebben we dit najaar de funda Index geïntroduceerd, die maandelijks een vroege en actuele indicatie van het vertrouwen, de intentie en het gedrag van kopers en verkopers op de woningmarkt geeft. Inzichten die u kunt combineren met uw eigen lokale marktkennis om u nog beter te profileren als lokale expert. Elke maand bekijken wij opnieuw hoe wij met aanvullende onderzoeksvragen de inzichten uit de funda Index nog concreter en waardevoller kunnen maken voor zowel makelaars als consumenten. Deze inzichten delen wij met u in onze maandelijkse trend-nieuwbrief, die u nu naast onze reguliere nieuwsbrief met tips ontvangt.

Verbeterde objectpresentatie

Wat u – uiteraard – ook heel belangrijk vindt én goed waardeert, zijn de mogelijkheden om uw objecten op funda te presenteren. Ook hier werken wij continu aan verbeteringen. Zo hebben we video’s het afgelopen jaar een prominentere plek gegeven op de objectpagina en hebben we, mede als gevolg van corona, Matterport versneld geïntroduceerd, waardoor het met funda Compleet nu ook mogelijk is om een 3D-tour toe te voegen aan uw objecten.

Wij gaan de toegevoegde waarde van u als makelaar nog beter onder de aandacht brengen van consumenten

We zien in het klanttevredenheidsonderzoek echter ook dat de toegevoegde waarde van funda van invloed is op uw tevredenheid. Hoewel uw tevredenheidsscore op dat punt ruim voldoende is, willen we die in het vervolg nog beter en concreter aan u laten zien, zodat u ziet wat uw investering daadwerkelijk oplevert. Voor ons product funda Compleet hebben we dit al inzichtelijk gemaakt en het komende jaar zullen we dat voor meer producten doen.

Belangen van makelaar beter behartigen

Het klanttevredenheidsonderzoek laat dus ook zien waar nog ruimte is voor verbetering. Zo heeft u aangegeven het erg belangrijk te vinden dat funda de belangen van makelaars goed behartigt. Komend jaar gaan wij de toegevoegde waarde van u als makelaar nog beter onder de aandacht brengen van consumenten, onder meer door makelaars meer en beter te positioneren op ons contentplatform voor consumenten. De inzichten uit het eerdergenoemde consumentenonderzoek zullen ons helpen om hier gerichte verbeteracties voor op te zetten.

Steeds meer onderzoeksdeelnemers

Tot slot nog een positieve ontwikkeling: we zien dat steeds meer makelaars de moeite nemen om deel te nemen aan onze klanttevredenheidsonderzoeken. Daar willen we u hartelijk voor bedanken, want hoe meer feedback, hoe meer inzicht wij hebben in uw tevredenheid en in de mogelijkheden voor verbetering.

Meer binnen dit onderwerp