Trends Consumentenonderzoek

Woningzoeker heeft geen vertrouwen in kabinet

- leestijd

Oplossingen in beleggers weren, meer bouwen en doorstroming bevorderen.

Woningzoekers hebben geen vertrouwen in de maatregelen van het demissionaire kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Mensen die van plan zijn een woning te huren, vinden massaal (90%) dat er te weinig aandacht en geld naar de problemen gaan. 86% van de potentiële woningkopers is dezelfde mening toegedaan. 85% van de mensen vindt een aanscherping van het beleid een betere oplossing dan meer geld. Woningzoekers verwachten ook niet dat dit of een volgend kabinet snel beleid zal invoeren dat wél de problemen oplost.

Hoewel woningzoekers niet verwachten dat de problemen verergeren, verwacht meer dan de helft (68%) dat een woning vinden ondanks het extra toegezegde geld even moeilijk zal blijven. Praktisch niemand (97%) verwacht dat het financieel makkelijker gaat worden om een woning te kopen.

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘Net als deskundigen en belangenpartijen, vinden ook woningzoekers dat het demissionaire kabinet zo goed als niets doet en geen urgentie lijkt te hebben om de problemen op de woningmarkt op te lossen. De enige maatregel in de rijksbegroting, jaarlijks 100 miljoen euro extra, wordt gezien als een druppel op een gloeiende plaat in plaats van een echte oplossing. Alle perikelen rondom de formatie helpen hier natuurlijk niet bij, dat draagt niet bij aan het vertrouwen dat er snel wél oplossingen komen.’

Woningzoekers willen vooral beleggers weren

Het merendeel van de woningzoekers gelooft vooral in het weren van beleggers op de woningmarkt (75%), meer bouwen (62%) en de doorstroming bevorderen (56%). Meer geld kunnen lenen, woningen splitsen of versoepeling van regels voor het stikstofprobleem worden aanzienlijk minder vaak genoemd als oplossing: respectievelijk 18%, 18% en 29%.

Ondanks de teleurstelling over de aanpak van het huidige demissionaire kabinet, vinden de meeste woningzoekers (56%) wel dat de centrale overheid de regie moet nemen in oplossingen. Ruim een derde (34%) vindt dat dit bij provincies en gemeenten moet liggen terwijl een zeer kleine minderheid van mening is dat de overheid zich helemaal niet moet bemoeien met de woningmarkt.De resultaten zijn afkomstig uit onderzoek van funda dat direct na de presentatie van de rijksbegroting tot en met woensdagavond 22 september is uitgevoerd onder 608 respondenten die als woningzoeker actief zijn op het woningplatform.